ข่าว

วิดีโอ

ตราฉัตร แตกไลน์ ผลิต-ข้าวญี่ปุ่น ลดนำเข้า

ข้าวตราฉัตร แตกไลน์ผลิต-ข้าวญี่ปุ่น คุณภาพดี ตอบสนองคนชอบกินข้าวญี่ปุ่น ช่วยลดการนำเข้า ทางเลือกเกษตรกรผู้ปลูก โดยเดือนนี้จัดโปรฯ ข้าวถุง 2 กก. ซื้อ 1 ฟรี 1 ทันที...

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า ข้าวญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทย แม้มีการปลูกข้าวชนิดนี้มานับ 10 ปี แต่ยังมีปริมาณผลผลิตไม่มากนัก และจากกำแพงภาษีนำเข้า ส่งผลให้ร้านค้าอาหารญี่ปุ่นที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งหันไปใช้ข้าวคุณภาพปานกลางนำมาประกอบอาหารเพื่อให้ต้นทุนไม่สูงเกิน ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภค พร้อมทั้งเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว บริษัท ข้าว ซี.พี.ฯ จึงได้เข้าไปส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวญี่ปุ่น โดยใช้ สายพันธุ์ อากิตะโคมาชิ (ก.วก. 2) เป็นพันธุ์ข้าว ที่ผ่านการพัฒนาโดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กรมการข้าว ที่มีการคัดเลือกจากสายพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น 50 สายพันธุ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สายพันธุ์ที่นิยมปลูกมากในญี่ปุ่น โดยข้าวดังกล่าวมีลักษะเด่น ผลผลิตสูง เหนียวนุ่ม ตลาดให้การยอมรับ
    

ด้าน นายไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด หรือข้าวตราฉัตร กล่าวถึงพื้นที่ส่งเสริมว่าคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ อ.พาน แม่ลาว เวียงชัย จ.เชียงราย เพราะภูมิประเทศใกล้เคียงญี่ปุ่นคือภูเขาสลับทุ่งนา อากาศค่อนข้างเย็น แหล่งน้ำสมบูรณ์ โดยเริ่มมา 2 ปี ซึ่งปีแรกมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 274 ราย พื้นที่ปลูก 2,400 ไร่ ผลผลิต ส่วนในปีที่ 2 มีเกษตรเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 408 ราย พื้นที่เพาะปลูก 3,800 ไร่ ผลผลิตโดยรวมมากกว่า 1,000 ตัน
    

สำหรับการปลูกข้าวญี่ปุ่น ต้องใช้วิธีทำนาแบบประณีต จะทำให้ ดูแลรักษาง่าย ให้ผลผลิตดี สะอาด โดยใช้ระบบเพาะกล้า ปักดำ ซึ่งต้นทุนส่วนนี้อยู่ที่ 1,600 บาทต่อไร่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระเกษตร ทางบริษัทจึงจ่ายค่าลงทุนไปก่อน หลังเก็บเกี่ยว จึงมาหักค่าใช้จ่ายภายหลัง เกษตรกรมีหน้าที่ดูแล ตลอดการเพาะปลูกจะมีนักวิชาการเข้าไปดูแลให้คำแนะนำด้านการจัดการน้ำ ใส่ปุ๋ย ทุกอาทิตย์
   

“เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะเปิดจุดรับซื้อในพื้นที่ส่งเสริม แค่ 30 นาที ชาวนาจะได้รับเงินทันที หลังหักต้นทุนเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายข้าวเฉลี่ยที่ 4,500 บาท/ไร่”


ทั้งนี้ ข้าวญี่ปุ่นตราฉัตร แตกต่างจากข้าวญี่ปุ่นทั่วไปในด้านราคา ซึ่งเป็นทางเลือกคนกินเมื่อเทียบกับการนำเข้าข้าว โดยที่ข้าวซึ่งปลูกในประเทศไทยเมล็ดข้าวไม่ร้าว ไม่แตก ทำซูชินุ่ม จับตัวเป็นก้อน และยังเป็นการช่วยเหลือชาวนาไทย ที่สำคัญผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่แหล่งผลิตไปจนกระทั่งกระบวนการแปรรูป และเพื่อตอบสนองความต้องการ ในเดือนนี้ (ธ.ค.) ผู้บริโภคสามารถซื้อหาข้าวญี่ปุ่นขนาด 2 กก.ซื้อ 1 ฟรี 1 ได้ที่ร้านค้าร่วมรายการ.

ข้าวตราฉัตร แตกไลน์ผลิต-ข้าวญี่ปุ่น คุณภาพดี ตอบสนองคนชอบกินข้าวญี่ปุ่น ช่วยลดการนำเข้า ทางเลือกเกษตรกรผู้ปลูก โดยเดือนนี้จัดโปรฯ ข้าวถุง 2 กก. ซื้อ 1 ฟรี 1 ทันที... 2 ธ.ค. 2558 19:13 2 ธ.ค. 2558 19:56 ไทยรัฐ