ข่าว

วิดีโอ

ปธ.บอร์ดธอส. สนองรัฐ ประกาศ 4 เรื่องด่วน หนุนคนรายได้น้อยมีบ้าน

ปธ.บอร์ดธอส. ประกาศเดินหน้า 4 เรื่องด่วน สนองนโยบายรัฐ กระตุ้นศก. เดินหน้าสินเชื่อบ้านผู้มีรายได้น้อย วงเงิน 1 หมื่นล้าน ให้กู้ดอกต่ำโครงการบ้านประชารัฐ เผยภาพรวมกำไรช่วง 10 เดือน ปี 58 อยู่ที่ 7.7 พันล้าน คาด สิ้นปีขยายตามเป้าที่ 8.8 พันล้าน...

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คนใหม่ มอบนโยบายฝ่ายบริหารโดยเน้น 4 เรื่องเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล คือ 1. ขับเคลื่อนมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ภายใต้กรอบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลที่เริ่มเปิดรับยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2558 และในปัจจุบันยังคงมีประชาชนให้ความสนใจติดต่อเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 2. โครงการบ้านประชารัฐ โดยการให้ ธอส. เข้าไปมีส่วนร่วมกับการเคหะแห่งชาติ และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม

"โครงการบ้านประชารัฐในช่วงแรกๆ จะดำเนินการเอง เพราะเป็นการดำเนินการที่ไม่เยอะมาก ธนาคารมีความสามารถเพียงพอที่จะดำเนินการได้ แต่ขณะนี้ทุกส่วนยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนัก เพราะอยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการ โดยเฉพาะการคัดเลือกที่ดินที่มีความเหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนทั้งหมดในระยะต่อไป"

3. สนับสนุนการพัฒนาระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (E-Payment) และ 4. ให้ความรู้กับประชาชนที่ต้องการมีบ้าน 

"ปัจจุบัน ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินที่มีความแข็งแกร่งมาก เห็นได้จากตัวเลขผลการดำเนินงาน ล่าสุด ธนาคารยังคงรักษาความสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อปล่อยใหม่ที่ทำได้ทั้งสิ้น 130,000 ล้านบาท คิดเป็น 91% ของเป้าหมายในปีนี้ซึ่งกำหนดไว้ที่ 149,800 ล้านบาท มียอดสินเชื่อคงค้างรวม 840,507 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ในระดับแข็งแกร่งมากที่ 15.46% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 8.50% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และจากความแข็งแกร่งเหล่านี้ จึงเชื่อว่า ธอส. มีความพร้อมสูงในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมปิดช่องว่างของกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้อย่างแน่นอน" 

ส่วนภาพรวมการปล่อยสินเชื่อในไตรมาส 4 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.7 หมื่นล้านบาท โดยทั้งปีคาดว่าสินเชื่อปล่อยใหม่จะขยายตัวจากปีก่อนอย่างน้อย 5% ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 5.51% นั้น ธนาคารอยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้หนี้เสียในส่วนนี้ภายในสิ้นปีจะทรงตัวอยู่ในกรอบ 5.5%

สำหรับภาพรวมกำไรในช่วง 10 เดือน ของปี 58 อยู่ที่ 7.7 พันล้านบาท โดยคาดว่าภายในสิ้นปีกำไรจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 8.8 พันล้านบาท โดยในปี 2559 คาดว่ากำไรจะเติบโตเพิ่มขึ้นแตะ 9 พันล้านบาท ขณะที่สินเชื่อปล่อยใหม่ น่าจะขยายตัวได้ที่ 1.57 แสนล้านบาท หรือเติบโต 5%

"ปีนี้ความต้องการสินเชื่อในภูมิภาคมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการรัฐในการสนับสนุนชุมชนเมือง การดำเนินโครงการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการขยายการลงทุนไปในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การปล่อยสินเชื่อของธนาคารในภาพรวม และสินเชื่อตามมาตรการของรัฐเติบโตขึ้นต่อเนื่อง โดยจากสัดส่วนสินเชื่อปล่อยใหม่ในปัจจุบันที่ 1.3 แสนล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อต่างจังหวัดถึง 8.5 พันล้านบาท" 

อย่างไรก็ดี ตลาดสินเชื่อในต่างจังหวัดแบ่งตามภูมิภาคที่เติบโตสูงที่สุด ได้แก่ ภาคใต้และภาคตะวันตก, ภาคตะวันออกและภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เป็นลำดับ ส่วนการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคาร ธอส. คนใหม่นั้น อยู่ระหว่างกระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้แน่นอน.

ปธ.บอร์ดธอส. ประกาศเดินหน้า 4 เรื่องด่วน สนองนโยบายรัฐ กระตุ้นศก. เดินหน้าสินเชื่อบ้านผู้มีรายได้น้อย วงเงิน 1 หมื่นล้าน ให้กู้ดอกต่ำโครงการบ้านประชารัฐ เผยภาพรวมกำไรช่วง 10 เดือน ปี 58 อยู่ที่ 7.7 พันล้าน... 2 ธ.ค. 2558 18:20 2 ธ.ค. 2558 19:40 ไทยรัฐ