ข่าว

วิดีโอ

กรธ.กำหนดหลักการ ห้าม ส.ส.-ส.ว.ล้วงลูกโยกย้าย ขรก.

กรธ.ยังไม่เคาะสัดส่วนกลุ่ม-ที่มา ส.ว. แจงแบ่งกลุ่มสังคม อาจไม่ถึง 20 กลุ่ม บางกลุ่มอาจควบรวม มีพิจารณาตั้ง กมธ.ร่วมรัฐสภา พร้อมกำหนดหลักการห้าม ส.ส.-ส.ว.ใช้ตำแหน่งหาผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.58 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอำนาจหน้าที่ของ ส.ส.และ ส.ว. จากนั้นเวลา 15.00 น. นายอมร วาณิชวัฒน์ โฆษก กรธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะ กรธ.ได้กำหนดหลักการสำคัญเพื่อไม่ให้ ส.ส.และ ส.ว.ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นหลักการเดิมที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้วางเอาไว้ อย่างไรก็ตาม หลักการนี้จะยังคงให้ ส.ส.สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ เพราะถือว่าการดำรงตำแหน่งไม่ได้เป็นการใช้อำนาจหน้าที่แทรกแซงแต่อย่างใด

สำหรับนิยามของการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการแทรกแซงนั้น จะครอบคลุมไปถึงการไม่ให้ ส.ส.หรือ ส.ว.เข้าไปก้าวก่ายเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ โดยในร่างรัฐธรรมนูญจะบัญญัติข้อห้ามและบทกำหนดโทษให้ชัดเจนต่อไป ส่วนประเด็นกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว.ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นการ แต่มีความเห็นกันว่า จะมาจากกลุ่มสังคม จำนวน 20 กลุ่ม แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าใน 20 กลุ่ม จะมีกลุ่มสังคมประเภทไหนบ้าง เพราะกลุ่มสังคมบางกลุ่มมีขอบเขตที่ใกล้เคียงกัน จึงต้องมากำหนดลักษณะและขอบเขตให้ชัดอีกครั้ง

กรธ.ยังไม่เคาะสัดส่วนกลุ่ม-ที่มา ส.ว. แจงแบ่งกลุ่มสังคม อาจไม่ถึง 20 กลุ่ม บางกลุ่มอาจควบรวม มีพิจารณาตั้ง กมธ.ร่วมรัฐสภา พร้อมกำหนดหลักการห้าม ส.ส.-ส.ว.ใช้ตำแหน่งหาผลประโยชน์ 2 ธ.ค. 2558 17:26 2 ธ.ค. 2558 19:28 ไทยรัฐ