ไลฟ์สไตล์
100 year

ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานในกิจกรรม 'ปั่นเพื่อพ่อ'

ไทยรัฐออนไลน์2 ธ.ค. 2558 11:35 น.
SHARE

ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในส่วนภูมิภาค จำนวน 498,105 คน...

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2558 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบเสื้อ เข็มกลัด และสายรัดข้อมือพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนในส่วนภูมิภาค จำนวน 498,105 คน โดยในการมอบสิ่งของพระราชทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้ารับเสื้อพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ข่าวแนะนำ

หลังเสร็จพิธีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มีพระเมตตาพระราชทานสิ่งของพระราชทาน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้ส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้กับทุกจังหวัดเพื่อนำไป มอบให้กับประชาชน ซึ่งจะมีพิธีมอบในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพร้อมกันทุกจังหวัด โดยจะรับมอบหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นอกจากนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบบัตรเครดิตค่ารักษาพยาบาลสำหรับนักปั่น “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” เพื่อให้ประชาชนผู้ขับขี่จักรยานและเจ้าหน้าที่ได้นำติดตัวเพื่อแสดงตนใช้ สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขระหว่างเวลา 06.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2558 จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม 2558

สำหรับการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนภูมิภาค ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ

ด้านการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเส้นทางปั่นจักรยานในจังหวัด “เส้นทางสิริมงคล” ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร จังหวัดได้จัดทำเป็นแผนที่เส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและเตรียมความ พร้อมก่อน เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ www.bikefordad2015.moi.go.th รวมทั้งมีการสำรวจเส้นทางจักรยาน หากพบเส้นทางใดมีสภาพถนนชำรุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อก็ได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้ผู้ขับขี่ในเส้นทางจักรยานมีความปลอดภัย และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ ก่อนวันจัดกิจกรรมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเส้นทางปั่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสะอาด เป็นระเบียบ และเกิดความปลอดภัยกับผู้ปั่นจักรยาน และให้ติดธงสัญลักษณ์ตลอดเส้นทางปั่นจักรยานก่อนวันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงแนวเขตเส้นทางปั่นจักรยานให้ชัดเจน

การรักษาความปลอดภัยและดูแลประชาชน ระหว่างการจัดกิจกรรม ก่อน-หลังวันจัดกิจกรรมว่า ได้ให้ขยายกรอบเวลาการรักษาความปลอดภัยประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม ตามแนวทางปฏิบัติของส่วนกลาง และให้มีการซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ แผนในกรณีฉุกเฉิน จัดชุดรักษาความปลอดภัยเคลื่อนที่เร็วเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทาง จุดเสี่ยงจุดอันตราย รวมไปถึงการดูแลด้านสุขภาพให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

ส่วน การจัดการจราจรและการจัดรูปขบวนจักรยาน เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบสวยงามให้จำแนกกลุ่มของผู้มาลงทะเบียน อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และทุพพลภาพผู้มีโรคประจำตัว เพื่อจัดรูปขบวนให้สามารถดูแลความปลอดภัยและการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตามเส้นทางเฝ้าระวังดูแลเป็นพิเศษด้วย เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ของพระราชทานเสื้อพระราชทานสายรัดข้อมือพระราชทานจักรยานเฉลิมพระเกียรติอนุพงษ์ เผ่าจินดาผู้แทนพระองค์ไพบูลย์ สุขเจตนีลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อปั่นจักรยานเส้นทางสิริมงคลข่าวทั่วไทยข่าวไทยรัฐออนไลน์ปั่นเพื่อพ่อBike for Dad

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 06:45 น.