ข่าว

วิดีโอ

สง่างาม

พระณเดชน์เตรียมฉันภัตตาหารเช้าบนศาลา หลังอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสในหลวงพระชนมพรรษา 88 พรรษา ที่วัดนาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยได้ฉายา “จัตตะสัลโล” แปลว่า “ผู้มีลูกศร คือกิเลสอันสละแล้ว”.

พระณเดชน์เตรียมฉันภัตตาหารเช้าบนศาลา หลังอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสในหลวงพระชนมพรรษา 88 พรรษา ที่วัดนาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยได้ฉายา “จัตตะสัลโล” 2 ธ.ค. 2558 10:56 2 ธ.ค. 2558 12:22 ไทยรัฐ