ข่าว

วิดีโอ

ชงปรับการสอน “เอชไอวี-เอดส์” ใหม่

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ขณะนี้สังคมไทยยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับ การติดเชื้อเอชไอวี และการป่วยเป็นโรคเอดส์อยู่มาก ส่วนหนึ่งมาจากการให้ข้อมูลที่ผิด โดยหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น ตนไม่ทราบว่าพัฒนาไปอย่างไร แต่ จะพบว่าครูมุ่งเน้นสอนให้เด็กกลัวมากกว่าการสอนให้เด็กรู้และเข้าใจ ดังนั้น จึงควรมีการปรับเปลี่ยนใหม่ วิธีคิดของหลักสูตรเรื่องโรค ต้องมุ่งเน้นให้เข้าใจสาเหตุของโรค ภาวะโรค การดูแลรักษา รวมถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ในการรักษาโรค ถ้ามีความเข้าใจก็จะสามารถดูแลและจัดการตัวเองได้ ทั้งนี้การสอนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. วิชาสุขศึกษา จะต้องยกเครื่องเพราะทุกวันนี้ข้อมูลการรักษา การติดเชื้อ มีพัฒนาการเร็วมาก ต้องทำให้เยาวชนเข้าใจว่าเอชไอวีเป็นไวรัสที่ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์เพราะปริมาณเชื้อที่อยู่ในสารคัดหลั่งมีจำนวนมาก และเป็นเชื้อที่มีคุณภาพ ถ้าเป็นผู้ชายเชื้อก็อยู่ในอสุจิ ส่งผ่านผู้หญิงทางเยื่อบุช่องคลอด นอกจากนี้ ยังติดต่อผ่านเลือดที่มาจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ส่วนน้ำลายนั้นไม่มีทางติด ขณะที่การติดต่อจากแม่สู่ลูกนั้นมีความหวังว่าจะทำให้เป็นศูนย์ได้ ถ้าแม่ติดเชื้อก็รับประทานยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อสู่ลูก แต่ทางที่ดีคือการป้องกันไม่ให้แม่ติดเชื้อตั้งแต่แรก และ 2. เรื่องเพศศึกษา ต้องสอนควบคู่กัน เรื่องความสัมพันธ์ของผู้คน เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย วิธีการจัดการต้องทำอย่างไร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เรื่องการทำความเข้าใจนั้นต้องเริ่ม จากการทำให้ครูเข้าใจในเรื่องนี้.

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ขณะนี้สังคมไทยยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับ การติดเชื้อเอชไอวี และการป่วยเป็นโรคเอดส์อยู่มาก 2 ธ.ค. 2558 03:57 2 ธ.ค. 2558 03:58 ไทยรัฐ