วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สพฐ.ขอขยายเวลาการประเมินซ้ำรอบสาม

สพฐ.ขอขยายเวลาการประเมินซ้ำรอบสาม

  • Share:

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีโรงเรียนขนาดเล็ก 9,000 โรง ไม่ผ่านการประเมินรอบสาม ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 8,055 แห่ง นั้น รมว.ศึกษาธิการมีความห่วงใยโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว จึงมอบให้ พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รมว.ศึกษาฯ ประชุมร่วมกับ สพฐ.และ สมศ. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้โรงเรียนดังกล่าวผ่านการประเมินซ้ำรอบสาม จากการหารือได้ข้อสรุปว่า สมศ.ยินยอมให้ สพฐ.ทำหนังสือขอขยายเวลาการประเมินซ้ำรอบสามจากเดิมที่ต้องยื่นแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนภายในเดือน ธ.ค.นี้ และต้องประเมินให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ม.ค.59 โดยขยายเวลาการประเมินออกไปเป็นเดือน มี.ค.59 เนื่องจาก สพฐ.มีความกังวลว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทัน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สมศ.ยัง รับที่จะไปพิจารณาข้อมูลตัวชี้วัดการประเมินที่มี 12 ตัวว่าโรงเรียนตกการประเมินตัวใด เพื่อจะได้ นำข้อมูลมาปรับปรุง ซึ่ง สพฐ.ได้มอบให้ศูนย์ประสานส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 19 เขตพื้นที่การศึกษา ที่เพิ่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของสพฐ. รับงานแรกไปดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมตั้งทีมจับคู่โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้