ข่าว

วิดีโอ

กรธ. ชี้เหตุตัดสิทธิ์ 'ปู' ลง ส.ส. หลังถูกถอดถอน ยังไม่ชัดเจน

โฆษก กรธ. ชี้เหตุ "ยิ่งลักษณ์" ส่อลงสมัคร ส.ส.ไม่ได้ 5 ปี หลังถูก สนช.ถอดถอน ยังไม่ชัดว่าเป็นความผิดฐานทุจริตหรือไม่

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.58 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ.กล่าวถึงกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติถอดถอน จะเข้าข่ายคุณสมบัติต้องห้ามสมัคร ส.ส.หรือไม่ว่า ต้องไปดูว่า สนช.ถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในคดีทุจริตหรือไม่ เพราะหากไม่ใช่เรื่องทุจริตก็จะไม่เข้าข่าย คุณลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ที่ระบุว่า "อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" เพราะเจตนารมณ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ยึดหลักมาจากรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 35 (4) ที่ต้องมีกลไกป้องกันและตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด เพราะบุคคลที่จะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จะต้องเป็นบุคคลที่ถูก สนช.ถอดถอนในฐานความผิดทุจริตที่ปรากฏชัดเจน แต่กรณีของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งถูก สนช.ถอดถอนจากกรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายโครงการจำนำข้าว เป็นระยะเวลา 5 ปี ตรงนี้ถือว่ายังไม่ชัดเจนว่าเป็นฐานความผิดทุจริตหรือไม่

โฆษก กรธ. ชี้เหตุ "ยิ่งลักษณ์" ส่อลงสมัคร ส.ส.ไม่ได้ 5 ปี หลังถูก สนช.ถอดถอน ยังไม่ชัดว่าเป็นความผิดฐานทุจริตหรือไม่ 1 ธ.ค. 2558 18:51 2 ธ.ค. 2558 00:38 ไทยรัฐ