วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ไฟเขียว ร่าง ก.ม.ระบบชำระเงิน เพิ่มคุ้มครองผู้รับโอนเงิน

ครม.ไฟเขียว ร่าง ก.ม.ระบบชำระเงิน เพิ่มคุ้มครองผู้รับโอนเงิน

  • Share:

ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน ไม่ให้กระทบผู้รับโอนเงิน กรณีคนโอนเงิน หรือชำระเงิน ถูกศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือพิทักษ์ทรัพย์ จะเพิกถอนกลับมาไม่ได้...

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน พ.ศ....โดยเป็นการกำหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการโอนเงิน การชำระเงิน ให้สามารถโอนและชำระเงินได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบไปยังผู้ที่รับการโอนเงิน ในกรณีที่ผู้โอนเงิน หรือผู้ชำระเงินถูกศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือพิทักษ์ทรัพย์

"สถาบันหรือหน่วยงานใดที่มีการโอนเงินแล้วเสร็จสิ้นตามกระบวนการ ต่อมาภายหลังมีคำสั่งศาลว่าพิทักษ์ทรัพย์ หรือรับฟื้นฟูกิจการที่เกิดจากการล้มละลาย สิ่งที่โอนไปแล้วจะเพิกถอนกลับมาไม่ได้ ต้องถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว"

ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว

"ถ้ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แสดงว่าสามารถยักย้ายถ่ายเทได้ คำสั่งศาลไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งตรงนี้เป็นมุมมองของศาลยุติธรรมที่เสนอมา คณะรัฐมนตรี จึงขอให้กฤษฎีการับเรื่องนี้ไปพิจารณาในรายละเอียด ที่จะตอบสนองต่อเรื่องของการไม่ให้เกิดการรวนในระบบการโอนเงิน แต่ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์ได้ หากผู้ที่ถือหุ้นอยู่ รู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะล้มละลาย ก็ให้ตอบโจทย์ทั้งสองอย่าง ให้กฤษฎีการับเรื่องนี้ไปพิจารณา"

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้