ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์วันแรก ทอท. ใช้ระบบ APPS คัดกรองผู้โดยสาร ย้ำมาตรฐานการบิน

ทอท. เปิดใช้ระบบตรวจสอบ-คัดกรองผู้โดยสาร ดีเดย์วันแรก! เผย ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เชื่อ ส่งผลดีต่อการพิจารณา ICAO รับ มีค่าธรรมเนียมสนามบินเพิ่มขึ้นคนละ 35 บ. มั่นใจ ปีงบ 59 มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 10% ...

วันที่ 1 ธ.ค.58 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย เปิดเผยในงานเปิดระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า หรือ APPS เป็นวันแรก ว่า ระบบดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกเพื่อตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อความมั่นคง ป้องกันการก่อการร้ายและความปลอดภัย รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง เพิ่มมากขึ้น

สำหรับระบบ APPS จะใช้ในการรับส่งข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงผู้โดยสารเปลี่ยนผ่านลำเพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือไม่ โดยจะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่การเช็กอินที่เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร ซึ่งข้อมูลผู้โดยสารจะถูกส่งมาตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. หากพบรายชื่อบุคคลต้องห้าม ระบบจะตรวจสอบได้ทันที เพื่อไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ขณะเดียวกัน ระบบดังกล่าวจะลดขั้นตอนการตรวจลงตราของผู้โดยสารให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามมาตรฐานสากล แต่การติดตั้งระบบดังกล่าวจะทำให้ค่าธรรมเนียมสนามบินของผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกคนละ 35 บาท

ทั้งนี้ นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ APPS นับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการบินของไทยให้ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการตรวจสอบมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ได้ เนื่องจากระบบนี้ได้รับการยอมรับและใช้ใน 10 ประเทศทั่วโลก ที่จะสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลบุคคลต้องห้ามระหว่างกันได้ และในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงอาชญากรกับฝรั่งเศสแบบ Realtime ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 คือตั้งแต่ตุลาคม 2558- กันยายน 2559 ทอท.ตั้งเป้า ผู้โดยสารเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เพิ่มขึ้น 10% จากปีงบประมาณ 2558 ที่มีจำนวนผู้โดยสาร 106 ล้านคน.

ทอท. เปิดใช้ระบบตรวจสอบ-คัดกรองผู้โดยสาร ดีเดย์วันแรก! เผย ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เชื่อ ส่งผลดีต่อการพิจารณา ICAO รับ มีค่าธรรมเนียมสนามบินเพิ่มขึ้นคนละ 35 บ. มั่นใจ ปีงบ 59 มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 10% .. 1 ธ.ค. 2558 16:22 1 ธ.ค. 2558 16:53 ไทยรัฐ