ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมหน่วย กกล.จันทบุรี-ตราด พบปะกำลังพล

ขวัญและกำลังใจ!! แม่ทัพเรือ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ และเก็บกู้วัตถุระเบิด และตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 ธ.ค. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.และคณะ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และได้เดินทางตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและรับฟังอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะที่สำคัญให้แก่ประชาชน ตลอดจนให้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ โดยมี พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีโดย ผบ.ทร.ได้เดินทางไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเข้าเยี่ยม พันจ่าเอก ชัยญา ทองคำ นปท.กจต.นย. อายุ 50 ปี ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิด พื้นที่จังหวัดตราด ถูกระเบิดบริเวณขาซ้าย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตราด เมื่อวันที่ 20 เม.ย.57 ปัจจุบันถูกตัดขาซ้ายบริเวณใต้เข่า ทำการใส่ขาเทียม ได้รับการกายภาพบำบัด สามารถคุยโต้ตอบได้

และ จ่าเอกธนัช ผักกาดทอง สังกัด พัน ร.1 พล.นย. อายุ 46 ปี ปฏิบัติภารกิจพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาส วันเกิดเหตุพบสลบอยู่ข้างรถจักรยานยนต์โดยไม่ทราบสาเหตุ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาส เมื่อวันที่ 19 ก.ค.57 มีอาการเลือดออกในสมอง กะโหลกร้าว ได้รับการผ่าตัดสมอง ปัจจุบันรับการเจาะคอช่วยหายใจ และรับการกายภาพบำบัด สามารถพูดโต้ตอบได้เล็กน้อย ซึ่งเป็นการบำรุงขวัญและให้กำลังใจกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนถึงครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นได้เดินทางไป กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ เป็นหน่วยงานความมั่นคงที่สำคัญ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก รักษาความสงบสุขและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่รัฐบาลมอบหมายได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ กำลังพลและหน่วยมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ขวัญและกำลังใจ!! แม่ทัพเรือ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ และเก็บกู้วัตถุระเบิด และตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด... 1 ธ.ค. 2558 15:17 1 ธ.ค. 2558 15:37 ไทยรัฐ