ข่าว

วิดีโอ

วิตถาร

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ผู้สมัคร ส.ส.ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อ ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละเขตเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.ระบบเขต และการคำนวณหา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ยังกำกวม จะเป็นวันแมนวันโหวตหรือไม่ โดยรวมแล้วจะมีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวเท่านั้น

ระยะเวลาประกาศผลเลือกตั้งของ กกต.ภายใน 30 วันยังคงไว้หากมีการเลือกตั้งซ่อม กกต.เสนอให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน และประกาศผลภายใน 15 วัน เกณฑ์จำนวน ส.ส.ในการเปิดประชุมสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งขั้นต่ำอยู่ที่ร้อยละ 90-95 ของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด

สำหรับคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้ต้องห้ามมีสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในเบื้องต้นคือไม่เป็น ผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกระงับสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งถูกจำคุกโดยหมายศาลในคดีอาญา และคดีทุจริต เว้นแต่จะถูกจำคุกในคดีหมิ่นประมาทหรือคดีลหุโทษ แม้ว่าจะมี พ.ร.บ.ล้างมลทิน ให้พ้นโทษจำคุกไปแล้ว ก็ไม่มีสิทธิที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งต่อไป

ส่วนกรณี สมาชิกบ้านเลขที่ 111 และ 109 ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองและพ้นโทษมาแล้วนั้นไม่เกี่ยว เพราะเป็นการตัดสิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดไปแล้ว และผู้ที่ถูกถอดออกจากตำแหน่งจะมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นั้น กรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ในส่วนของ ศาลรัฐธรรมนูญ ใช้หลักการวินิจฉัยตามเดิมคือเสียง 5 ใน 9 ชี้ขาด สัดส่วนของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ประกอบด้วย เลือกจากที่ประชุมศาลฎีกา จำนวน 3 คนจาก ที่ประชุมศาลปกครองสูงสุด จำนวน 2 คน จาก ผู้ทรงคุณวุฒิระดับอธิบดี 2 คน จาก ศ.ของสถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์ 1 คน จาก ศ.ของสถาบันการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ 1 คน ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการที่ตั้งจาก ตัวแทนศาลฎีกา ศาลปกครอง คณะกรรมการองค์กรอิสระ และรัฐสภา

ที่เป็นประเด็นคือมาตรา 7 หรือที่คุ้นเคยคือ นายกฯ มาตรา 7 เคยเสนอให้ใช้เมื่อเกิดวิกฤติการเมือง มีแนวโน้มว่าจะยกอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยได้

รวมทั้ง ประเด็นที่มาของ ส.ว.ที่จะให้มาโดยการเลือกตั้งทางอ้อม จากองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เป็นคนเลือกกันเข้ามา

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะ ให้ ส.ส.เป็น รมต.โดยไม่ต้องลาออกจาก ส.ส. ให้เหตุผลว่าจะเป็นการยุ่งยากต่อการจัดการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม

ทั้งหมดนี้เห็นเค้าลางความยุ่งยากซับซ้อนของร่างรัฐธรรมนูญ ที่ถูกเรียกว่าวิตถาร ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิในการเลือกตั้ง ส่วนจะสร้างความวิตถารให้กับระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในอนาคตอย่างไรบ้างเป็นอีกเรื่อง.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

1 ธ.ค. 2558 11:22 1 ธ.ค. 2558 11:22 ไทยรัฐ