ข่าว

วิดีโอ

ดันไทยศูนย์กลางระดมทุนอาเซียน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประเทศไทยรวมทั้งประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (จีเอ็มเอส) มีความจำเป็นใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาล เพื่อการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ จะหวังพึ่งพาแหล่งเงินจากสถาบันการเงินคงไม่เพียงพอ ดังนั้น ตลาดทุนจึงมีความสำคัญมากในการเป็นช่องทางการระดมทุน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า จะจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทยให้แล้วเสร็จได้ภายในสิ้นปีนี้ โดยกลาง ธ.ค.นี้ จะเสนอเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและประกาศใช้แผนได้ภายในต้นปี 59

สำหรับแผนพัฒนาตลาดทุน จะเน้นการยกระดับตลาดทุนไทยใน 10 ปีข้างหน้า ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐได้และต้องยกระดับให้ตลาดทุนไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนของประเทศในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศจีเอ็มเอส ที่ต้องการใช้เม็ดเงินในการพัฒนาประเทศจำนวนมาก นอกจากนี้มีเป้าหมายให้ตลาดหุ้นไทย มีระดับใกล้เคียงกับตลาดหุ้นมาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นตลาดชั้นแนวหน้าในภูมิภาค เชื่อมโยงกับตลาดหุ้นที่ทันสมัยและสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากนักทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น

“แผนพัฒนาตลาดทุนต้องรองรับการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น เพราะไทยยังต้องการเม็ดเงินเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก และต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่หลากหลายเพื่อรองรับการระดมทุนที่จะเกิดขึ้น ทั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์สฟันด์หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ในเชิงอนุพันธ์ เพื่อทำให้ไทยมีแหล่งระดมทุนเพิ่ม โดยไม่ต้องพึ่งการลงทุนรัฐบาล ขณะเดียวกัน ตลาดทุนไทยต้องเป็นตัวอย่าง และมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งระดมทุนของกลุ่มประเทศจีเอ็มเอส”

นายสมชัย กล่าวถึงความคืบหน้า การตั้งกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ของภาครัฐมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานว่า ยังเร่งดำเนินการอยู่ ซึ่งต้องแก้ไขกฎเกณฑ์ให้สามารถดำเนินการได้หลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเลือกโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่จะเข้ามาอยู่ในกองทุนนี้ โดยคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน ธ.ค.นี้ ซึ่งในกองทุนดังกล่าวจะมีการประกันผลตอบแทนบางส่วนเพื่อสร้างแรงจูงใจส่วนกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า 10,000 ล้านบาท นั้น คาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอร่าง พ.ร.บ.เข้า ครม.ได้ในสัปดาห์หน้า.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประเทศไทยรวมทั้งประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (จีเอ็มเอส) มีความจำเป็นใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาล เพื่อการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ 1 ธ.ค. 2558 03:04 1 ธ.ค. 2558 03:12 ไทยรัฐ