ข่าว

วิดีโอ

ตลาดหุ้นชูยุทธศาสตร์เชื่อมโยงภูมิภาค ผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขง!

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในงาน “International Capital Markets Conference (ICMC) ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.–1 ธ.ค.นี้

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกของไทย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินชั้นนำและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (GMS) และเอเชีย ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ รวมทั้งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไทยที่ลงทุนในกลุ่ม GMS เข้าร่วมประชุม 300 ราย เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างโอกาสการระดมทุน การเชื่อมโยงการลงทุนข้ามตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนภูมิภาคอย่างรวดเร็ว รองรับการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯในการเพิ่มบทบาทในระดับนานาชาติ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทในกลุ่ม GMS สนใจเข้ามาระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดแรก ทั้งธุรกิจเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5-6 แห่ง คาดว่าปีหน้าจะเริ่มเห็นความชัดเจน

ขณะที่การเสวนาหัวข้อ “ความท้าทายของบริษัทไทยในการออกไปลงทุนต่างประเทศ” นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด กล่าวถึงความท้าทายของบริษัทไทยที่จะขยายตัวไปต่างประเทศว่า ภาคเอกชนทุกภาคส่วนมีความเห็นตรงกันว่ามีโอกาสสูงที่บริษัทจดทะเบียนไทยจะเข้าไปลงทุนในกลุ่ม GMS โดยบริษัทไทยจะต้องขยายออกนอกประเทศ เพื่อให้ขนาดใหญ่ขึ้น ถ้าจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก็ต้องออกไปโดยภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่ของไทยออกไปลงทุนข้างนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากที่ปัจจุบันที่รัฐเน้นแต่ช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีไปลงทุนข้างนอก และธุรกิจขนาดใหญ่ก็อยากเห็นภาครัฐกับภาครัฐเจรจากัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชนในการออกไปต่างประเทศ ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนและเรื่องภาษี เป็นต้น

“ตลาดไทยควรยึดหัวหาด เป็นผู้นำตลาดทุนในกลุ่ม GMS เพราะมีศักยภาพที่สุด เพราะกลุ่ม GMS กำลังจะเติบโต ต้องการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้มากที่สุด เพื่อระดมทุนทำโครงสร้างพื้นฐาน เพราะตลาดไทยถือว่ามีความพร้อมมาก และการที่ตลาดทุนไทยจะเป็นศูนย์กลางการระดมทุน หากจำเป็นต้องแก้ไขกฎเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานสากลก็ต้องทำ”

นายชาติสิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การขยายธุรกิจไทยไปในต่างประเทศในปีหน้า ประเมินว่ามีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะหลังเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยผลของเออีซีจะช่วยให้ธุรกิจของประเทศไทยสามารถขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น และมีโอกาสที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ในส่วนของกลุ่มประเทศที่บริษัทไทยให้ความสนใจออกไปขยายธุรกิจ คาดว่าจะมีทั้งกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และโซนยุโรป

“ผมขอประเมินว่ารูปแบบการทำธุรกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย เช่น การขยายกำลังการผลิต หรือลงทุนเพื่อขยายกิจการ เป็นต้น และในส่วนของธนาคารกรุงเทพก็พยายามที่จะใช้เครือข่ายที่มี เช่น สาขาในประเทศตลาดเกิดใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในงาน “International Capital Markets Conference (ICMC) ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.–1 ธ.ค.นี้ 1 ธ.ค. 2558 01:59 1 ธ.ค. 2558 01:59 ไทยรัฐ