วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิถีพอเพียง...เบทาโกร

วิถีพอเพียง...เบทาโกร

  • Share:

48 ปีที่ผ่านมา เบทาโกรไม่เพียงจะเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ยังเป็นธุรกิจภาคเอกชนที่ยึดหลักปฏิบัติตามแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวง และเผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปสร้างความมั่นคงให้กับการดำเนินชีวิตของครอบครัวเกษตรกรอีกด้วย

“ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกร” ในบริเวณป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นแหล่งให้ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดเกษตรพอเพียง ที่มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดให้ประชาชนทุกคน ทุกวัย ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้

นายเกรียงลักษณ์ นฤเทพ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ เครือเบทาโกร บอกว่า การจัดสร้างฐานการเรียนรู้ มีทั้งหมดจำนวน 9 ฐาน เริ่มตั้งแต่ฐานนาข้าว ฐานแปลงผัก ฐานปุ๋ยหมัก ฐานไก่ไข่ ฐานหมูหลุม ฐานเผาถ่าน ฐานไบโอดีเซล-ไบโอแก๊ส ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และฐานบำบัดน้ำเสีย

แต่ละฐานจัดแสดงองค์ความรู้ในด้านนั้นๆ และเชื่อมโยงจากฐานหนึ่งไปสู่อีกฐานหนึ่ง อย่างผลผลิตข้าวเปลือก นำมาสีเป็นข้าวสารส่งเข้าสู่ครัวภายในรีสอร์ตและจำหน่ายออกสู่ตลาดภายนอก ผลผลิตที่ได้ไม่ได้มีเพียงข้าวสาร ยังมีรำข้าวเอาไปเลี้ยงหมูหลุมอีก 16 ตัวต่อ 4 หลุม ผลที่ได้ตามมาคือปุ๋ยคอกไปใช้กับพืชผัก

แกลบที่ได้จากสีข้าวนำไปเผาถ่านได้น้ำส้มควันไม้ ไปใช้ปราบศัตรูพืชในแปลงผักปลอดสารเคมี นำไปใช้กับ ผักสลัด, คะน้า, ต้นหอม และขึ้นฉ่าย ฐานไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้ 100 ตัว แบ่งเป็นไก่ยืนกรง และปล่อยเลี้ยงในทุ่งเพื่อให้คอยกำจัดปลวก มด และแมลงต่างๆ ไม่ใช่เลี้ยงไก่ไว้ใช้ประโยชน์แค่กินไข่อย่างเดียว

นอกจากนั้นยังมีฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน ซักเสื้อผ้า สบู่ และน้ำสมุนไพรต่างๆ ช่วยลดรายจ่ายให้เกษตรกรที่รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

และผลจากการตั้งศูนย์แห่งนี้มาเป็นเวลา 3 ปี ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ เครือเบทาโกรบอกว่า ทำให้ค่าใช้จ่ายของศูนย์และรีสอร์ตที่มีปีละหลายล้านบาท ลดไปได้ถึง 25%

ชมชื่น ชูช่อ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้