ข่าว

วิดีโอ

กองทัพเรือวางพวงมาลารัชกาลที่ 6 เนื่องวันคล้ายวันสวรรคต

กองทัพเรือ ร่วมทุกภาคส่วนวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านพระราชทานที่ดินในพื้นที่อำเภอสัตหีบให้เป็นที่ดินทรงสงวนสำหรับปวงชนชาวไทย

วันนี้ (25 พ.ย.58) พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 90 โดยมี พล.ร.อ.สุทัศน์ ขยิ่ม อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตลอดจนผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ร่วมวางพวงมาลาเป็นเกียรติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 ริมถนนสุขุมวิทหมายเลข 3 กม.ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในพิธีวางพวงมาลา กองทัพเรือ และทุกภาคส่วนได้ถือปฏิบัติเป็นจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงพระราชทานที่ดินทรงสงวน บริเวณอำเภอสัตหีบ ให้แก่ประชาชนคนไทยได้มีที่อยู่อาศัย และกองทัพเรือใช้เป็นที่ตั้งหน่วยทหารเรือในปี พ.ศ.2465 รวมระยะเวลา 93 ปี อันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาทางด้านการทหารที่มีพระเนตรกว้างไกล และทรงตระหนักถึงความสำคัญของกองทัพเรือ ที่จำเป็นต้องมีฐานทัพเรือ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชัยภูมิที่เหมาะสม และเป็นที่มั่นในการป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ทำให้กองทัพเรือ มีฐานทัพเรือเพื่อเป็นฐานส่งกำลังบำรุง และที่จอดเรือรบ รวมทั้งเป็นที่ตั้งหน่วยงานสำคัญตราบจนทุกวันนี้

กระทั่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 พล.ร.ท.สุทัศน์ ขยิ่ม ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในขณะนั้น เห็นว่า เหล่าทหารเรือ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปทราบถึงเรื่องราวดังกล่าวน้อยมาก ประกอบกับในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ยังไม่มีการประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ จึงได้ร่วมกับข้าราชการ ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ขึ้นไว้ ณ ริมถนนสุขุมวิท หมายเลข 3 หลักกิโลเมตรที่ 6 เส้นทางระยอง-สัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยให้ได้มีที่อยู่อาศัยประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขร่มเย็น

กองทัพเรือ ร่วมทุกภาคส่วนวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านพระราชทานที่ดินในพื้นที่อำเภอสัตหีบให้เป็นที่ดินทรงสงวนสำหรับปวงชนชาวไทย 25 พ.ย. 2558 15:56 25 พ.ย. 2558 18:54 ไทยรัฐ