ข่าว

วิดีโอ

ยูนิเซฟจัดรถห้องสมุดเคลื่อนที่สร้างนิสัยรักการอ่านให้เด็กหมู่บ้านห่างไกล

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) ซึ่งสนับสนุนโดยยูนิเซฟ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ ตามหมู่บ้านห่างไกล เมื่อรถไปถึงเด็กๆ ต่างมายืมหนังสือที่ตนเองชอบไปอ่านที่บ้าน และเจ้าหน้าที่ประจำรถจะจัดนิทรรศการหนังสือและโครงการอ่านสำหรับเด็กๆ และผู้ปกครองในหมู่บ้าน

แม้ว่าการอ่านจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเป็นรากฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 พบว่าเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบเกินครึ่ง (ร้อยละ 57.3) มีหนังสือสำหรับเด็กไว้อ่านที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม ขณะที่สัดส่วนของเด็กที่มีหนังสือสำหรับเด็กที่บ้าน 10 เล่มขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 14.2 เท่านั้น นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในเมืองมีโอกาสเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็กมากกว่าเด็กที่อาศัยในพื้นที่ชนบท

ชมวิดีโอเกี่ยวกับห้องสมุดเคลื่อนที่


ข้อมูลเพิ่มเติม www.unicef.or.th

พบเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบเกินครึ่งมีหนังสือสำหรับเด็กไว้อ่านที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม 6 พ.ย. 2558 10:56 6 พ.ย. 2558 11:30 ไทยรัฐ