ข่าว

วิดีโอ

ทส.เปิดซี 10 - 'ธัญญา' ยึดสำนักใหญ่

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.เตรียมเปิดสรรหาข้าราชการระดับสูงหรือระดับ 10 จำนวน 7 ตำแหน่งที่ว่างอยู่ ประกอบด้วย รองปลัด ทส. 1 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ทส. 4 ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1 ตำแหน่ง และอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 1 ตำแหน่ง โดยจะเข้าหารือกับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.ว่าจะใช้วิธีการแบบใด ระหว่างการสลับหมุนเวียนจากตำแหน่งระดับ 10 มาลงหรือเปิด สรรหาเอาข้าราชการระดับ 9 ขึ้นมา จากนั้นเมื่อเปิดระดับ 10 แล้วข้าราชการระดับ 9 หรือรองอธิบดีจะว่างลงอีก 7 ตำแหน่ง ข้าราชการชำนาญการขยับไปเป็นชำนาญการพิเศษอีก 7 ตำแหน่งเป็นการขยับตามกันไป นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่ง ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) ว่างอยู่อีก 18 จังหวัด ขณะนี้กำลังเรียกประวัติข้าราชการแต่ละคนที่มีสิทธิมาดูเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะคุณสมบัติต้องตรงกับงาน

ขณะที่นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมอุทยานฯ ได้ลงนามในคำสั่งแบ่งงานระดับรองอธิบดี โดยนายธัญญา ดูแลรับผิดชอบ สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า สำนักบริหารงานกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) 4 (สุราษฎร์ธานี) สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) สบอ.6 (สงขลา) สบอ. 13 (แพร่) สบอ.15 (เชียงราย) สบอ.16 (เชียงใหม่) ขณะที่นายสมหมาย กิตยากุล ดูแล สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สำนักแผนงานฯ สบอ.2 (ศรีราชา) สบอ.3 (บ้านโป่ง) สบอ.11 (พิษณุโลก) สบอ.12 (นครสวรรค์) สบอ.14 (ตาก) นายอดิศร นุชดำรงค์ ดูแล สำนักฟื้นฟูฯ สำนักวิจัยฯ สบอ.1 (ปราจีนบุรี) สบอ.7 (นครราชสีมา) สบอ.8 (ขอนแก่น) สบอ.9 (อุบลราชธานี) สบอ.10 (อุดรธานี)

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส.เตรียมเปิดสรรหาข้าราชการระดับสูงหรือระดับ 10 จำนวน 7 ตำแหน่งที่ว่างอยู่ ... 6 พ.ย. 2558 00:28 6 พ.ย. 2558 00:28 ไทยรัฐ