ข่าว

วิดีโอ

นายกฯห่วงอุบัติเหตุรถตู้วิ่งหวาดเสียว

คมนาคมเด้งรับติดจีพีเอสรถสาธารณะ

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหา อุบัติเหตุไทยที่สูงสุดติดอันดับ 2 ของโลก จึงสั่งให้กระทรวงคมนาคมนำระบบจีพีเอสมาติดตั้งในรถขนส่งให้มากขึ้น เพื่อเร่งลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมกับให้กระทรวงการคลัง ทำหน้าที่จัดหาแหล่งเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะไปเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระทรวงคมนาคม เบื้องต้นได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก เร่งประสานงานให้ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่สนามบิน เร่งติดตั้งระบบจีพีเอส หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เพื่อให้ติดตามควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถไม่ให้ขับเร็วเกินกำหนด รวมถึงควบคุมชั่วโมงทํางานซึ่งเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ที่ให้รถโดยสารและรถตู้โดยสารของบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) ทยอยติดตั้งไปก่อนหน้านี้

นายออมสินกล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายของไทยไม่เข้มข้น มีการปล่อยปละละเลย เช่น ปล่อยให้รถเก่าออกมาวิ่งให้บริการประชาชน รวมถึงผู้ขับขี่บางส่วนไม่มีจิตสำนึกความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสหประชาชาติที่ระบุว่า ไทยเป็นประเทศที่มีสถิติเกิดอุบัติเหตุทางถนนและผู้เสียชีวิตมากอันดับ 2 ของโลก รองจากลิเบีย โดยไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 36.2 คนต่อประชากร 100,000 คน ขณะที่ลิเบียซึ่งเป็นอันดับที่ 1 มีสถิติการเสียชีวิตทางถนน 73.4 คน.

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหา อุบัติเหตุไทยที่สูงสุดติดอันดับ 2 ของโลก จึงสั่งให้กระทรวงคมนาคมนำระบบจีพีเอสมาติดตั้งในรถขนส่งให้มากขึ้น 6 พ.ย. 2558 00:03 6 พ.ย. 2558 00:44 ไทยรัฐ