วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิจัยเด็กออทิสติกเรียนวิชาชีพได้

วิจัยเด็กออทิสติกเรียนวิชาชีพได้

  • Share:

ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากผลการวิจัยเชิงลึกถึงการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) พบว่า ผู้เรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถเรียนสายอาชีพได้และครูอาชีวะมีศักยภาพในการสอนอาชีพ แต่ยังขาดความเข้าใจในวิธีจัดการพฤติกรรมอารมณ์ของผู้เรียน

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค.กล่าวว่า สสค.จัดโครงการนำร่องที่วิจัยสารพัดช่างสร้างโอกาสแก่เด็กพิเศษ ทำให้เกิดข้อค้นพบว่า เด็กออทิสติก สามารถเรียนได้ ซึ่งองค์ความรู้นี้จะช่วยให้เกิดการขยายผลไปยังวิทยาลัยสารพัดช่าง หรือสถาบันการอาชีวศึกษาอื่นๆ ขณะนี้มีวิทยาลัยสารพัดช่างที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเด็กพิเศษคือ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พระนคร สี่พระยา ธนบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครผู้เรียนถึงสิ้นเดือน พ.ย.58

ด้านนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า พก.มีศูนย์ออทิสติกนนทบุรี และศูนย์ออทิสติกขอนแก่น เน้นฝึกทักษะการใช้ชีวิตและการฝึกอาชีพ ซึ่งพบว่านายจ้างพึงพอใจ.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้