ข่าว

วิดีโอ

ต้ังโรงงานสุราฟรี ข้ึนบนดาวหาง

เจ้าของโรงงานสุราคนใดสามารถขึ้นไปตั้งโรงงานบนดาวหางเลิฟจอยได้ จะสามารถรวยอย่างมหาศาลภายในเวลาอันสั้น เพราะเหตุว่าดาวหางดวงนี้ จะพ่นแอลกอฮอล์ออกมาในอัตราวินาทีละ 500 ขวดเหล้าไวน์ นับว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกที่พบว่า ดาวหางกลับพ่นเหล้าออกมาในอวกาศ

นักดาราศาสตร์ของหอดูดาวปารีส ได้กล่าวว่า นับเป็นหลักฐานอันแรก ที่แสดงว่ามีแหล่งอณูของอินทรีย์ที่ซับซ้อน อันจำเป็นในการก่อเกิดชีวิตอยู่บนดาวหาง “เราพบว่าดาวหางเลิฟจอยได้ปล่อยแอลกอฮอล์ออกมามากถึงวินาทีละ 500 ขวดเหล้าไวน์ นอกจากนั้น ยังพบอณูอินทรีย์ในแก๊สที่ถูกปล่อยออกมาในหางของมันชนิดต่างๆมากถึง 21 ชนิด ตั้งแต่เอทิลแอลกอฮอลและน้ำตาล

ดาวหางเลิฟจอย เป็นดาวหางดวงที่สว่างที่สุด และโคจรด้วยความเร็วสูง นับแต่ดาวหางเฮล บอปป์ ซึ่งมาเยี่ยมกรายเมื่อ พ.ศ. 2540 มันเพิ่งโคจรผ่านดวงอาทิตย์ เมื่อ 30 มกราคมปีนี้ พร้อมกับพ่นน้ำออกมาในอัตราวินาทีละ 20 ตัน.

เจ้าของโรงงานสุราคนใดสามารถขึ้นไปตั้งโรงงานบนดาวหางเลิฟจอยได้ จะสามารถรวยอย่างมหาศาลภายในเวลาอันสั้น เพราะเหตุว่าดาวหางดวงนี้ จะพ่นแอลกอฮอล์ออกมาในอัตราวินาทีละ 500 ขวดเหล้าไวน์ นับว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกที่พบว่า 5 พ.ย. 2558 15:45 5 พ.ย. 2558 15:45 ไทยรัฐ