ข่าว

วิดีโอ

รัฐธรรมนูญกับรัฐประหาร

พรรคเพื่อไทยได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 10 ข้อ เช่น ให้มีความเป็นสากล ให้องค์กรนิติบัญญัติ บริหารศาล หรือองค์กรอิสระมาจากประชาชน ยึดหลักนิติธรรม มีกลไกตรวจสอบศาลและองค์กรอิสระและห้ามนิรโทษกรรมให้แก่บุคคลที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญ และสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้เป็นประเพณี

อาจเป็นข้อเสนอที่หวังผลจริงหรือเป็นแค่การประชด หรือเป็นการตอบโต้ที่คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญในยุค คสช. ทั้งคณะเก่าและปัจจุบัน ต่างห้ามผู้ต้องคำพิพากษาทุจริตและผู้ที่โกงเลือกตั้ง ไม่ให้ดำรงตำแหน่งการเมืองตลอดชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพราะถือเป็นการกระทำผิดร้ายแรงทางการเมือง เหมือนกับการห้ามพระปาราชิกบวชอีก

แต่ถ้ามุ่งหวังจะลงโทษผู้ล้มล้างรัฐธรรมนูญ และป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหาร ก็คงจะล้มเหลวเหมือนที่ผ่านๆมา ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่เคยมีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด ป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญได้ ถึงแม้จะเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรงแต่ก็ไม่สามารถสร้างความกลัวจนไม่กล้าก่อรัฐประหาร เพราะงานแรกๆของรัฐประหาร คือฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง

หลังจากประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ขั้นต่อไปคือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหาร จึงไม่ต้องรับโทษตาม ป.อาญามาตรา 113 ที่เขียนไว้ว่าผู้ที่ใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวาง โทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต โทษหนักกว่าความผิดทุจริต

ข้อเสนอในลักษณะนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีเป็นครั้งแรก แต่มีมาช้านานมุ่งหวังจะ เอาผิดผู้ล้มล้างรัฐธรรมนูญ และป้องกันการรัฐประหาร แต่ล้มเหลวมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ 2492 หรือ 2540 ที่ห้ามนิรโทษกรรมผู้ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2540 ก็สืบทอดเจตนารมณ์ โดยเขียนไว้ทำนองว่าบุคคลมีสิทธิที่จะต่อต้านรัฐประหาร แต่ต้องต่อต้านโดยสันติวิธี

รัฐธรรมนูญ 2517 ที่มีบทบัญญัติห้ามนิรโทษกรรม ให้ผู้ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2517 ถูกคณะรัฐประหารฉีกทิ้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 อยู่ได้แค่ 2 ปี นักวิชาการบางคนตั้งข้อสังเกตว่า รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจ๋าให้นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส. ห้ามข้าราชการควบตำแหน่งการเมือง มักจะอายุสั้น แต่ถ้าให้ข้าราชการควบการเมืองได้จะอายุยืน

มาตรการป้องกันรัฐประหารที่ดีที่สุด ประชาชนต้องได้รับการศึกษาทาง การเมืองที่ถูกต้อง มีความตื่นตัวในการปกป้องสิทธิเสรีภาพ และการปฏิบัติหน้าที่พลเมือง มีอำนาจที่แท้จริง ส่วนนักการเมืองต้องปฏิรูปตนเองอย่างจริงจัง ไม่ใช่เก่งแค่เลือกตั้ง แต่ต้องเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้ เคารพหลักนิติธรรม ระบบการตรวจสอบ ซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์ชาติเป็นใหญ่.

5 พ.ย. 2558 09:52 5 พ.ย. 2558 09:52 ไทยรัฐ