ข่าว

วิดีโอ

'อดีต ส.ส.' เสนอความเห็น กรธ.ปรับสูตรเลือกตั้ง หนุนกาบัตร 2 ใบ

"จุรินทร์" นำทีมอดีต ส.ส.เสนอ 6 ความเห็นต่อ กรธ. หนุนใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ เหตุสะท้อนเจตนารมณ์ ปชช. ติงอย่าร่างรธน.แค่แก้ปัญหาชั่วคราว แต่หวังให้เป็นร่างที่ช่วยพัฒนา ปชต.ยั่งยืน เสนอประชามติประเด็นปฏิรูป บังคับ รบ.เลือกตั้งสานต่อไม่ทำผิดรธน. เชื่อนักการเมืองไม่กล้าบิดพลิ้ว ไม่จำเป็นต้องสร้างกลไกใหม่เพิ่มคุมครม. หวัง "มีชัย" รับฟังความเห็นปรับระบบเลือกตั้ง
 
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.58 ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค นายนริศ ขำนุรักษ์ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางเข้ายื่นหนังสือของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ต่อ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยหลังจากที่ยื่นแล้วได้มีการพูดคุยนายประมาณ 7 นาที

ต่อมา นายจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางมายื่นหนังสือต่อนายมีชัยว่า ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ควรจะเป็บฉบับที่ลดอำนาจรัฐ และเพิ่มอำนาจให้กับประชาชน เท่าที่ตนเห็นในช่วงนี้นั้นมีประเด็นจะเสนอคือ 1.ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประชาชนควรได้รับสิทธิเหล่านี้ไม่น้อยไปกว่าที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2550  2. ควรมีกลไกจัดการกับการซื้อเสียง การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตัดสิทธิผู้ที่ทุจริตในกระบวนการที่จะได้รับการคัดสรรเข้าสู่อำนาจรัฐ ไม่ว่าจะรูปแบบใดหรือกระบวนการใดตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเข้าสู่ตำแหน่งในราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดๆ เวลาของการพิจารณาคดีทุจริตนั้นควรจะมีการระบุให้ชัดเจน อาทิ คดีที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาไปแล้วและไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือกระบวนการยุติธรรมใดๆ ควรจะมีกรอบเวลาให้ชัดเจน ประชาชนสามารถฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐในประเด็นทุจริตได้
 
นิติบัญญัติ ตุลาการ และองค์กรอิสระสำหรับระบบตรวจสอบถ่วงดุลในสภาฯ คิดว่าตัวอย่างเช่นประธานสภา หรือรองประธานสภาควรมาจากการเมืองโดยเฉพาะรองประธานสภา ควรมาจากฝ่ายค้าน 1 คน ประธานคณะกรรมาธิการที่สำคัญควรมาจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบถ่วงดุล 4.เรื่องระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะไม่มีระบบใดที่จะไม่มีข้อเสียเลยมีแต่ข้อดีอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่ในส่วนของระบบจัดสรรปั่นส่วนผสม โดยหลักการเห็นตรงกับนายมีชัย ว่า ระบบเลือกตั้งควรออกแบบให้เป็นระบบที่อย่างน้อยที่สุด ต้องให้ความสำคัญกับคะแนนเสียงทุกคะแนน นอกจากนั้นควรเป็นระบบที่สะท้อนความต้องการหรือเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
 
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ในระบบจัดสรรปันส่วนผสม ก็ยังมีในรายเช่นการที่ให้ลงคะแนนบัตรใบเดียวจะทำให้ไม่สามารถสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ เพราะการให้ลงคะแนนด้วยบัตรใบเดียวเป็นการกึ่งกำหนดกึ่งบังคับให้ประชาชนตัดสินใจเลือกคนกับพรรครวมกันแต่ถ้าประชาชนต้องการเลือกคนกับพรรคแยกกันก็ไม่สามารถสะท้อนความต้องการนี้ได้ เพราะมีบัตรใบเดียวและยังทำให้คะแนนเสียงที่เลือกผู้สมัครคนหนึ่งถูกไปคำนวณทำให้ได้ผู้แทนอีกคนหนึ่ง จึงเท่ากับว่าคนที่ได้ที่สองก็ไมได้เป็น ส.ส.ทั้งที่ประชาชนตั้งใจเลือกคนนี้ ดังนั้นหากมีการปรับปรุงให้เป็นการเลือกตั้งใช้บัตรสองใบคือใบหนึ่งเลือกคน ส.ส.ระบบเขต อีกใบหนึ่งเลือกพรรค และใช้คะแนนมากำหนดเกณฑ์ ส.ส.ของพรรคที่จะได้ ซึ่งตนดีใจที่ทางคณะกรรมการเคยให้ความเห็นว่ายินดีรับฟังทุกฝ่ายเพื่อไปประกอบการพิจารณานายจุรินทร์ กล่าวต่อถึงข้อที่ 5.เรื่องการปฏิรูปนั้นคิดว่ารัฐธรรมนูญควรกำหนดประเด็นปฏิรูปให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญว่าต้องทำเรื่องอะไรบ้างแล้วนำไปทำประชามติเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศให้การรับรอง จากนั้นให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดำเนินการปฏิรูปให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และ6 เรื่องของการปรองดอง ยังยืนยันว่าต้องยึดหลักกฎหมาย ผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกเพื่อสร้างความปรองดองในระยะยาวหากจะมีการนิรโทษกรรมต้องเฉพาะคดีเล็กน้อย ไม่ใช่คดีทุจริตหรือคดีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ความผิดเล็กน้อยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ กรธ.มีแนวคิวด่าคะแนนของคนแพ้ถูกทิ้งน้ำไปจึงออกแบบให้มีการเลือกโดยใช้บัตรใบเดียว แล้วนำคะแนนดังกล่าวมาคำนวณว่าต้องยอมรับความจริงว่าแม้แต่ประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยอย่างเยอรมันคะแนนก็ถูกทิ้งน้ำไปเสีย เพราะคนที่ไมได้รับเลือกตั้งก็คือว่าปล่อยทิ้งไป  แต่ที่พวกตนเสนอเพื่อให้พิจารณาถึงความเหมาะสมให้เป็นระบบเลือกตั้งระยะยาวของประเทศ
และเป็นที่ยอมรับได้ ควรจะเป็นอย่างไร"พรรคต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของความยั่งยืนของกฎเกณฑ์กติกาของประเทศไม่อยากให้ออกมาเฉพาะกาลเพื่อแก้ปัญหาเที่ยวนี้ แล้วเที่ยวหน้าค่อยมาคิดกันอีกทีแต่ไมได้หมายความว่าระบบของกรธ.จะเป็นอย่างนั้น ซึ่งข้อเสนอของพรรคคิดว่ามีข้อเสียน้อยระบบหนึ่งและไม่ได้เสนอเพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบของพรรคใดเพราะ คิดถึงประโยชน์ในการพัฒนาประชาธิปไตยระยะยาว ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เป็นที่ยอมรับ
ประชาชนก็มองออกว่าใครเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนตัว" นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ ยังยอมรับว่าข้อเสนอที่กำหนดให้เลือก ส.ส.ได้สองใบคล้ายกับแนวคิดในร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณแต่ไม่ใช่โอเพ่นลิสต์ ส่วนจะมีการคำนวณอย่างไรเป็นรายละเอียด ซึ่งกรธ.มีหน้าที่ไปคิด แต่ถ้าติดต้องการความเห็นเพิ่มเติมก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ


ส่วนที่มองกันว่าระบบเลือกตั้งที่ออกแบบตั้งแต่ยุคนายบวรศักดิ์มาถึงยุคนายมีชัย มีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดรัฐบาลผสมนั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนยังเชื่อในเจตนาดีของนายมีชัย และกรธ.หากจะรับฟังความเห็นเพื่อไปปรับจุดอ่อน และแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องได้ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น เป็นการให้ความเห็นที่สร้างสรรค์ ไม่ได้ต้องการวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดปัญหา ทั้งนี้การจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวหรือรัฐบาลผสมเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยจากตัดสินใจของประชาชน หากประชาชนเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งชัดเจนเพื่อให้ไปบริหารประเทศก็ต้องยอมรับเพราะเป็นเจตนารมณ์ของประชาชน ถ้าไม่พอก็ต้องรวมเสียงข้างมากตั้งรัฐบาล แต่ถ้ากลัวว่ารัฐบาลจะเข้มแข็งเกินไปควรจะมีการออกแบบระบบการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่รัฐบาลตรวจสอบไม่ได้ รวมทั้งอุดช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญเดิมเพื่อให้การตรวจสอบถ่วงดุลได้ จนเกิดดุลยภาพในการตรวจสอบ ทั้งนี้คิดว่านายมีชัยคงมีความคิดเบื้องต้นอยู่ในใจแล้ว

ส่วนกรณีที่เสนอให้มีการระบุประเด็นปฏิรูปที่ชัดเจนแล้วนำไปสู่ประชามติ กำหนดในรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเดินหน้าต่อนั้น ยังจำเป็นต้องมีกลไกอื่นมารองรับอีกหรือไม่

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ปฏิรูปประเทศ แต่ถ้ากลัวว่ารัฐบาลจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็เขียนข้อบังคับไว้ถ้าประชาชนลงมติแล้วว่าต้องการให้ปฏิรูปอะไรบ้าง รัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งไม่ทำตามก็มีความผิดตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าไม่ทำก็อยู่ไม่ได้ และมีความผิดด้วย จึงไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีก

สำหรับแนวทางปรองดองนั้น

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ยังไม่ทราบแนวทางของกรรมการแต่เราต้องยึดหลักกฎหมายเท่านั้น สังคมจึงจะสันติในระยะยาว และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าถ้าไม่เคารพกฎหมายก็ต้องยอมรับผิดไม่มีกลไกใดมายกโทษให้ สังคมก็จะเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืน แต่ถ้าไม่บิดเบือนใครทำผิดเปลี่ยนไปเป็นถูก ทุกคนก็จะไม่เคารพกฎหมายสุดท้ายความปรองดองก็เกิดไม่ได้ สังคมวุ่นวายในระยะยาวจึงต้องยึดหลักกฎหมาย อย่างไรก็ตามหลังจากเสนอความเห็นในครั้งนี้แล้ว หากมีประเด็นใดที่เห็นว่าต้องเสนอเพิ่มเติมก็จะเสนอมายัง กรธ. อีกโดยไม่ต้องรอให้ร้องขอ เพราะข้อเสนอนี้เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้น และจากการยื่นหนังสือนี้ก็ยังไม่ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับนายมีชัยมากนัก เพียงแต่พูดคุยกันกว้างๆ และขอบคุณที่ให้เกียรติรับเอกสารด้วยตนเอง


ส่วนหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติของประชาชนก็เคยให้ความเห็นไปแล้วว่าควรนำรัฐธรรมนูญปี 50 มาปรับปรุงแก้ไข ส่วนที่ไม่พูดถึงปี 40 เพราะมีการบังคับใช้ไปแล้วและมีช่องโหว่ จึงเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญปี 50 จึงถือว่ามีความสมบูรณ์ตามสมควรแต่ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับอนาคตประเทศได้
 

"ผมคิดว่าคนที่มีอำนาจต้องคิดว่าหากทำประชามติไม่ผ่านจะต้องมีคำตอบอย่างไร ซึ่งจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศ 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวควรมีคำตอบเรื่องนั้นไว้ด้วย" รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว.

"จุรินทร์" นำทีมอดีต ส.ส.เสนอ 6 ความเห็นต่อ กรธ.หนุนใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ เหตุสะท้อนเจตนารมณ์ปชช. ติงอย่าร่างรธน.แค่แก้ปัญหาชั่วคราว แต่หวังให้เป็นร่างที่ช่วยพัฒนาปชต.ยั่งยืน บังคับรบ.เลือกตั้ง เชื่อนักการเมืองไม่กล้าบิดพลิ้ว 4 พ.ย. 2558 16:00 4 พ.ย. 2558 19:06 ไทยรัฐ