วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สหรัฐ-จีน-รัสเซีย ถกร่วม กห.อาเซียน หารือต้านภัยก่อการร้าย

สหรัฐ-จีน-รัสเซีย ถกร่วม กห.อาเซียน หารือต้านภัยก่อการร้าย

  • Share:

กลาโหมอาเซียน เห็นพ้องให้ความร่วมความมั่งคงทางทะเลช่องแคบมะละกา ขณะที่ประเทศสหรัฐฯ จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เข้าร่วมประชุมในฐานะประเทศคู่เจรจา ร่วมถกความร่วมมือด้านภัยคุกคามไซเบอร์ การก่อการร้าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยทางทะเล...

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2558 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. กล่าวว่า ในวันนี้การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมกับ รมว.กลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 3 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนทรรศนะประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคกับประเทศคู่เจรจาอีก 8 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ และรัสเซีย โดยเห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามจากไซเบอร์ การก่อการร้าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความมั่นคงทางทะเล เป็นความท้าทายที่สำคัญของภูมิภาคที่ต้องให้ความร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้น การประชุม รมว.กห.อาเซียนกับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ตลอดจนการฝึกร่วมกันมีความสำคัญต่อการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาค

ความร่วมมือต้านภัยคุกคามการก่อการร้าย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นข้อกังวลร่วมกันถึงเสรีภาพในการเดินเรือและการเดินอากาศ โดยเห็นร่วมกันว่าปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเคารพสิทธิกันและกัน ยึดกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ควรระงับยับยั้งการยั่วยุและการใช้กำลังทหารที่อาจก่อความรุนแรง โดยเชื่อมั่นร่วมกันว่าความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและรักษาความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมพิธีส่งมอบการเป็นประธาน รมว.กห.อาเซียน ปี 59 ให้กับกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ร่วมประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงของช่องแคบมะละกา ร่วมกับ รมว.กห.มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกระชับความร่วมมือกัน และเพิ่มมาตรการดูแลความมั่นคงทางทะเลในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาโจรสลัด จากนั้น ได้หารือทวิภาคีร่วมกับ รมว.กลาโหมอินเดีย และคณะ โดย รมว.กห.อินเดีย ได้กล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับขอบคุณไทย ที่ได้เชิญทหารอินเดียเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกคอบร้าโกลด์ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาและกระชับความร่วมมือทางทหาร และความมั่นคง รวมทั้งขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันต่อไป

โลโก้การประชุม กห.อาเซียน

ทั้งนี้ เวทีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการประชุม รมว.กห.อาเซียนกับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา เป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความร่วมมือทางทหารระหว่างกันที่สำคัญยิ่ง ของเสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ที่มีพัฒนาการร่วมกันที่เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคง อันจะช่วยเสริมสร้างเอกภาพและเสถียรภาพต่อการขับเคลื่อนเสาหลักประชาคมเศรษฐกิจและเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความสงบและสันติสุขของประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืนสืบไป.

ประเทศมหาอำนาจร่วมเป็นคู่เจรจากับ กห.อาเซียน
อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้