ข่าว
100 year

อภิสิทธิ์ ชง 10 ข้อ เสนอร่าง รธน.ใหม่ถึง 'มีชัย' กระจายอำนาจ

ไทยรัฐออนไลน์4 พ.ย. 2558 12:37 น.
SHARE

เปิดหนังสือความเห็น "อภิสิทธิ์" เสนอร่าง รธน.ในนามพรรค ปชป.ถึง "มีชัย" ประธาน กรธ.ชง 10 ข้อ ร่างรัฐธรรมนูญ กติกาใหม่ประเทศ ชง 10 ข้อ เน้นกระจายอำนาจ-ลต.สะท้อนเสียง ปชช.

วันที่ 4 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญถึง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่รับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองต่างๆ สรุปใจความว่า ตนมีความเห็นว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหารครั้งนี้ สังคมคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นกลไกสำคัญนำไปสู่การปฏิรูปประเทศทุกๆ ด้าน ดังนั้นในการทำกติกาการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ขอยึดหลักการปฏิรูปประเทศในแนวคิด ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน โดยขอให้อยู่บนเส้นทางประชาธิปไตย

เอกสารระบุต่อว่า จึงขอเสนอหลักการสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญ คือ 1. ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และเป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในระบบรัฐสภา 2. ประชาชนมีหลักประกันขั้นพื้นฐานในเรื่องเสรีภาพและการมีส่วนร่วมซึ่งต้องมีไม่น้อยกว่าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2550 พร้อมทั้งให้นำหลักสำคัญในการส่งเสริมสิทธิพลเมืองในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ สปช.ไม่เห็นชอบมาบัญญัติไว้ด้วย 3. การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องมีหลักประกันว่า อปท.ต้องได้รับการกระจายอำนาจไม่น้อยกว่าบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี 2550 และผลักดันให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะระดับจังหวัดให้มีผู้บริหารจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งควบคู่กับกลไกการตรวจสอบ 4. มีระบบเลือกตั้ง ส.ส.ที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน ให้ความสำคัญกับคะแนนเสียงของประชาชน โดยหลีกเลี่ยงการสร้างความแตกแยกจากการแข่งขันที่รุนแรงปรับกลไก กกต.-ปิดทางใช้นโยบายประชานิยม 5. ปรับปรุงกลไกจัดระบบการเลือกตั้งให้สุจริตและเป็นธรรม ที่จัดการปัญหาซื้อสิทธิขายเสียง ก่อน ระหว่างและหลังการเลือกตั้ง มีประสิทธิภาพ รวมเร็วและเด็ดขาด รวมถึงการแก้ปัญหาการใช้นโยบายที่เสียหายต่อประเทศและกับคะแนนนิยมในการเลือกตั้ง

6. ส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งให้ตรวจสอบดูแลนักการเมืองในสังกัดตัวเอง และทำพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เครื่องมือของนักการเมือง หรือบุคคลใด หรือกลุ่มทุน โดยสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 7. มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐอย่างมีดุลยภาพ ประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้อำนาจอยู่ใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรม โปร่งใส ระหว่างนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ องค์กรอิสระ  8. มีมาตรการจัดการกับการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลรวดเร็วทันเวลา ผูกมัดรัฐบาลหน้าสานต่อปฏิรูป พ่วงนิรโทษเฉพาะ ปชช. 9. กำหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศที่มีความสำคัญเร่งด่วน พร้อมหลักการ สาระ การปฏิรูปที่ชัดเจน โดยให้ประชาชนเห็นชอบในการจัดประชามติเพื่อเป็นข้อผูกมัดรัฐบาลในอนาคตเพื่อให้สานต่อการปฏิรูปเหล่านั้น และ 10. การสร้างความปรองดองโดยให้ความสำคัญกับการสร้างบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาการสร้างความเกลียดชัง โดยเฉพาะผ่านการสื่อสารมวลชน ส่วนการพิจารณาดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตควรให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมจนจบสิ้นกระบวนความ

ส่วนกรณีนิรโทษกรรม ควรจำกัดเฉพาะการทำความผิดของประชาชน ที่ร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือเป็นความผิดที่มีโทษเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ตนพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ลงชื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อภิสิทธ์มาร์คชง10ข้อร่างรธน.ใหม่มีชัยกระจายอำนาจเลือกตั้งสะท้องเสียงปชช.ประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีชัย ฤชุพันธุ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรธ.ฟังความเห็นพรรคการเมืองข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้