วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทยติดอันดับที่ 62 จากการจัดอันดับภาษาอังกฤษใน 70 ประเทศทั่วโลก

ไทยติดอันดับที่ 62 จากการจัดอันดับภาษาอังกฤษใน 70 ประเทศทั่วโลก

  • Share:

(ภาพ: AFP)

สำนักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เผยดัชนีทักษะภาษาอังกฤษชุดใหม่ โดยไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 62 จาก 70 ประเทศที่มีการสำรวจ...

สำนักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ EF (Education First) ได้เสนอรายงานดัชนีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 5 (5th EF English Proficiency Index (EF EPI) โดยการทดสอบจากประชากรจำนวน 910,000 คน ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จำนวน 70 ประเทศ รายงานสรุปทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมถึงแนวโน้มการเรียนภาษาอังกฤษ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ กับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ (English proficiency and their economic competitiveness)

นายมินห์ ทราน ผู้อำนวยการ EF กล่าวว่า "EF EPI เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญจำนวนมาก เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา การตัดสินใจในการลงทุน และการฝึกหัดในห้องเรียน เรารู้สึกตื่นเต้นที่ในปีนี้ EF EPI ได้ทำการผสมผสานข้อมูลกับมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ EF Standard English Test (EFSET) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอิสระครั้งแรกของโลก"

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 62 นำหน้าการ์ตา มองโกเลีย คูเวต อิรัก อัลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย กัมพูชา และลิเบีย โดยมีสิงค์โปร์อันดับ 12 ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย มาเลเซียอันดับ 14 ของโลก และอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชีย อินเดีย เกาหลี และเวียดนาม ได้ลำดับ 3, 4, และ 5 ตามลำดับในภูมิภาคเอเชีย

อันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทวีปเอเชีย (ภาพ: EF)
อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้