ข่าว

วิดีโอ

กกร.จี้รัฐแก้ปัญหาผังเมือง

พร้อมนัดถกเรื่องอุปสรรคทางการค้าเพิ่ม 6 พ.ย.นี้

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กกร.ว่า ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายผังเมืองใหม่ ที่ประกาศลดพื้นที่สีม่วงสำหรับภาคอุตสาหกรรมลงในหลายจังหวัด ทำให้ผู้ประกอบการที่ถูกปรับผังสีไปเป็นสีอื่น ทำให้ไม่สามารถขยาย หรือลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น กกร.จะขอเข้าพบ รมว.มหาดไทย เพื่อหารือให้กระทรวงมหาดไทย ชะลอในการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองใหม่ออกไปอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันนี้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปแล้วเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยในระหว่างนี้ กกร. จะลงไปสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ เพื่อที่จะมีข้อมูลที่ชัดเจนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ กกร.ยังให้ความสำคัญกับรายงานเรื่อง Doing Business Report 2016 ซึ่งจัดทำโดยธนาคารโลก และมีการแถลงผลการจัดอันดับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจของประเทศไทยถูกปรับลดลงมาอยู่ในอันดับที่ 49 จากอันดับที่ 46 ในปีที่ผ่านมา โดยด้านที่มีการปรับลดลงมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการชำระภาษีที่ลดลงจากอันดับที่ 62 มาอยู่ที่อันดับที่ 70 และด้านการเข้าถึงสินเชื่อที่ถูกจัดให้อยู่อันดับ 97 จากอันดับ 90 ในปีที่แล้ว

นายอิสระกล่าวว่า กกร. มองว่าการลดลงของอันดับของประเทศในครั้งนี้ นับเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยังไม่ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่งของเราอื่นๆ ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมกันรับผิดชอบในการผลักดันแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมดีขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการนัดหารือกับภาคเอกชนในเรื่องประเด็น Ease of Doing Business ในวันที่ 6 พ.ย.นี้.

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กกร. 4 พ.ย. 2558 01:07 4 พ.ย. 2558 02:45 ไทยรัฐ