ข่าว

วิดีโอ

ผู้ประกอบการเหล็กพอใจรัฐแก้ปัญหา

นายวิน วิริยประไพกิจ และนายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ในฐานะตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย 7 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์กไฟฟ้า สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย และสมาคมโลหะไทย เปิดเผยหลังเข้าร้องเรียนขอให้รัฐบาลเร่งรัดมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สินค้าเหล็กในประเทศ ต่อนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ และนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม ว่า นายสมคิดรับที่จะช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องจาก 7 สมาคม ที่ถูกเหล็กที่ผลิตจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากจีนเข้ามาทุ่มตลาดไทยและมีการนำเข้าหลาก หลายรูปแบบ หลีกเลี่ยงการสำแดงพิกัด และสลับแหล่งกำเนิดสินค้า กระทบกับอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ทำให้กำลังการผลิตลดลงถึง 38% และกระทบการจ้างงานภายในประเทศ “กระทรวง พาณิชย์รับที่จะพิจารณาเปิดไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาด หรือมาตรการปกป้องการนำเข้า ให้ภายใน 45 วันนับแต่การยื่นเอกสาร ซึ่งจะรวดเร็วกว่าเดิม ที่ใช้เวลากว่า 8 เดือน หรือบางสินค้าที่ยื่นแบบคำขอไปแล้ว แต่ไม่ได้มีการเปิดไต่สวน และรับที่จะกำหนดสินค้าเหล็กเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีและตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าซึ่งเอกชนรู้สึกพอใจการแก้ปัญหาครั้งนี้อย่างมาก”

ทั้งนี้ 7 สมาคมมีสมาชิก 472 บริษัท มีมูลค่าสินทรัพย์รวมกับมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในประเทศกว่า 500,000 ล้านบาท มีการจ้างงานทางตรงกว่า 20,000 คน และการจ้างงานทางอ้อมอีกกว่า 80,000 คน รวมมีการจ้างงานกว่า 100,000 คน กำลังเดือดร้อน จากการที่กำลังการผลิตสินค้าเหล็กมีมากเกินความต้องการและเกิดการทุ่มตลาดทั่วโลก มีการอุดหนุนและแข่งขันไม่เป็นธรรมจนทำให้ไทยนำเข้าเหล็กเพิ่มขึ้นสูงมาก โดย 9 เดือนนำเข้าถึง 380,000 ล้านบาท ในปริมาณสูงถึง 9.6 ล้านตัน หรือ 70% ของความต้องการใช้ 13.8 ล้านตัน ทำให้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศต้องลดกำลังผลิต เกิดปัญหาต้นทุนสูง อีกทั้งยังถูกเร่งรัดเงินกู้จากสถาบันการเงิน.

นายวิน วิริยประไพกิจ และนายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ในฐานะตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย 7 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น... 4 พ.ย. 2558 01:06 4 พ.ย. 2558 02:49 ไทยรัฐ