ข่าว

วิดีโอ

ธุรกิจใหญ่หันมากู้แบงก์แทนออกหุ้นกู้!

ดันยอดปล่อยสินเชื่อเดือน ก.ย.ขยับขึ้น

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ภาพรวมของสถานการณ์สินเชื่อเดือน ก.ย.ดีขึ้น จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 5.2% ขยับมาที่ 5.7% ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อภาคธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเริ่มเห็นว่ามีการสลับแหล่งที่มาของเงินทุนผ่านการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์แทนการออกหุ้นกู้มากขึ้น ถือเป็นทิศทางตรงกันข้ามจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีการออกหุ้นกู้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ รายงานเศรษฐกิจและการเงินล่าสุดเดือน ก.ย.58 ระบุว่า ภาคธุรกิจมีปริมาณสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.7% มาอยู่ที่ 4.5% ซึ่งช่วยชดเชยการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม สินเชื่อใหม่กระจุกตัวอยู่ในบางธุรกิจ เช่น อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทน ขณะที่สินเชื่อภาคการผลิตและภาคขนส่งปรับลดลง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ขณะที่ปริมาณสินเชื่อใหม่ที่ให้ภาคครัวเรือนลดลง

ทั้งนี้ ปริมาณการระดมทุนของภาคเอกชนยังอยู่ระดับใกล้เคียงกันเมื่อเทียบไตรมาส 3 กับไตรมาส 2 ของปีนี้ สะท้อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างช้าๆ และความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ขณะที่สิ้นไตรมาส 3 เงินฝากรวมตั๋วแลกเงินชะลอลงเหลือ 6.1% จากไตรมาสก่อนอยู่ที่ 6.6% ซึ่งเงินฝากใหม่ของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์มีการปล่อยสินเชื่อใหม่ในปริมาณที่มากกว่าระดมเงินฝาก สะท้อนว่าความต้องการเงินฝากยังมีจำกัดในภาวะที่การเติบโตของสินเชื่ออยู่ในระดับต่ำ “ธนาคารพาณิชย์ยังทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษลงต่อเนื่อง แนวโน้มดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลงและอยู่ในระดับต่ำส่งผลให้ลูกค้าย้ายการฝากเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว”.

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ภาพรวมของสถานการณ์สินเชื่อเดือน ก.ย.ดีขึ้น จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 5.2% ขยับมาที่ 5.7% 4 พ.ย. 2558 01:05 4 พ.ย. 2558 03:04 ไทยรัฐ