ข่าว

วิดีโอ

อาชีวะค้านยุบ สอศ.เหลือแค่กรมเดียว

สกอ.ดี๊ด๊ายกชั้นกระทรวงอุดมฯ “ดาว์พงษ์”ยันปรับโครงสร้างมุ่งที่เด็ก

ความคืบหน้าหลังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำเสนอแนวคิดการปรับโครงสร้าง ศธ. ต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยยุบ 5 องค์กรหลักคืนสู่ โครงสร้างเดิมที่มีปลัดกระทรวง ระดับ 11 เป็นหัวหน้าส่วนราชการเพียงคนเดียว และตั้งหน่วยงานมีฐานะเป็นกรมที่มีอธิบดี ระดับ 10 เป็นผู้บังคับบัญชานั้น พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การปรับโครงสร้าง ศธ.ยังต้องพูดคุยกันอีกมาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของข้าราชการใน ศธ. ซึ่งหัวใจของการปรับโครงสร้างครั้งนี้ต้องมุ่งไปที่เด็ก ปรับแล้วต้องทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปด้วยดี เร็ว และถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กดีขึ้น นั่นคือเป้าหมายและหัวใจสำคัญ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อุ้ยอ้ายและเทอะทะเกินไป การแยกไปตั้งเป็นกรมทำให้มีความชัดเจนและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ส่วนที่ยุบระดับ 11 เหลือเพียงปลัด ศธ.สำหรับตนไม่ใช่ปัญหาเพราะต้องการให้การขับเคลื่อนงานมีเอกภาพ

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทปอ.และอธิการบดีหลายคนที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนับสนุนให้แยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจาก ศธ. ซึ่ง สกอ.ไม่ขัดข้อง หากสามารถทำงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ ส่วนจะเป็นกระทรวงหรือทบวงขึ้นอยู่กับระดับนโยบาย ส่วนการเชื่อมต่องานระดับอุดมกับพื้นฐานและอาชีวะ ยังบูรณาการได้เหมือนเดิม ขณะที่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ในส่วน สกศ.แนวโน้มจะกลับไปอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ยังไม่ถือเป็นข้อสรุปยังต้องมีการหารือกันอีก

ความคืบหน้าหลังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำเสนอแนวคิดการปรับโครงสร้าง ศธ. ต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ... 4 พ.ย. 2558 00:32 4 พ.ย. 2558 00:33 ไทยรัฐ