ข่าว

วิดีโอ

พร้อมปรับเกณฑ์ประเมินรอบสี่

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวกรณีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนาการศึกษา มีมติให้ปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกทุกระดับการศึกษา ก่อนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบที่สี่ ซึ่งเตรียมเริ่มประเมินในเดือน ม.ค.2559 ว่า เมื่อมติออกมาอย่างไร สมศ.ก็ต้องปฏิบัติตามนั้น

ทั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ทบทวนและปฏิรูป สมศ.ที่ตั้งมา 15 ปี ไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปการศึกษา หลังจากนี้ต้องดำเนินการปรับแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 ใหม่ ก่อนเสนอบอร์ด สมศ.และเสนอ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ ครม.ต่อไป.

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวกรณีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ... 4 พ.ย. 2558 00:03 4 พ.ย. 2558 00:04 ไทยรัฐ