ข่าว

วิดีโอ

ครม.เคาะตั้ง คกก.สำนักการบินพลเรือน 5 คน

ครม.มีมติแต่งตั้ง "บิ๊กตี๋" เป็นกรรมการใน คกก.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม พร้อมไฟเขียวตั้ง คกก.สำนักการบินพลเรือนอีก 5 คน เพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการบินไทย

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.58 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้ง พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 5 คน มี พล.อ.อ.วิจิตร์ จิตร์ภักดี ผู้แทนกองทัพอากาศ นายอภิชาต เพ็ญสุภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกิจการการบินพาณิชย์ นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง นายกงกฤช หิรัญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นไป และให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดำเนินการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยเร็วเพื่อจะได้เร่งดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทย ตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ต่อไป.

ครม.มีมติแต่งตั้ง "บิ๊กตี๋" เป็นกรรมการใน คกก.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม พร้อมไฟเขียวตั้ง คกก.สำนักการบินพลเรือนอีก 5 คน เพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการบินไทย 3 พ.ย. 2558 18:19 3 พ.ย. 2558 19:46 ไทยรัฐ