วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'นิพิฏฐ์' แนะแก้ความอ่อนแอ 3 ด้าน ไทยหลุดหล่ม รธน. แน่

'นิพิฏฐ์' แนะแก้ความอ่อนแอ 3 ด้าน ไทยหลุดหล่ม รธน. แน่

  • Share:

"นิพิฏฐ์" แนะแก้ความอ่อนแอ 3 ด้าน "รัฐ-นิติรัฐ-กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจ ปชต." ได้ไทยหลุดหล่ม รธน. พร้อมแจงปชป.เห็นต่างสูตรเลือกตั้ง กรธ. วอนทบทวนใหม่ เพราะอาจไม่ตรงตามเจตนาคนเลือก

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.58 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความอ่อนแอของประเทศ 3 ด้าน คือ 1.รัฐอ่อนแอ รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ สาเหตุที่รัฐอ่อนแอเพราะกลไกของรัฐที่ออกแบบมาใช้ไม่ได้ ระบบรวมศูนย์อำนาจ คนเข้าสู่อำนาจมีคุณภาพต่ำทั้งภาคราชการและภาคการเมือง ทัศนคติของประชาชนที่มองว่ารัฐไม่มีน้ำยา ไม่มีประสิทธิภาพ คนจึงต้องหันมาพึ่งระบบอุปถัมภ์ 2.ระบบนิติรัฐอ่อนแอ การใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ตัวบทกฎหมายอ่อนแอไม่ทันสมัย ยิ่งการแปลเจตนารมณ์ของกฎหมายยิ่งแย่ไปกันใหญ่ และ 3.กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจในระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอ ตรวจสอบการใช้อำนาจทางการเมืองไม่ได้ รวมทั้งตรวจสอบการใช้อำนาจของข้าราชการไม่ได้ ถ้าทำได้ทั้ง 3 ข้อ ประเทศจะเกิดความเข้มแข็ง เราอาจหลุดจากการติดหล่มรัฐธรรมนูญไปได้ ไม่ต้องมาเถียงกันทุกวันว่า นายกรัฐมนตรีควรจะมาจากไหน ส.ส.ควรมีกี่คน ระบบบัญชีรายชื่อมีกี่คนหรือเลือกมาอย่างไร

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการทำความเห็นเสนอ กรธ. ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า เป็นการทำความเห็นในนามส่วนตัวเป็นภาพรวม ที่หัวหน้าพรรคจะไม่ลงในรายละเอียดเพราะจะเป็นการกดดัน ชี้นำและตีกรอบต่อ กรธ.จึงระบุในหลักการถ่วงดุลย์ การตรวจสอบการใช้อำนาจ การไม่ให้มีนโยบายประชานิยม ที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติจำนวนมหาศาลโดยไม่รับผิดชอบ การเลือกตั้งต้องสุจริตโปร่งใส มีบทลงโทษผู้ทุจริตไม่ให้กลับสู่วงการเมืองให้มีผลทำได้จริง ส่วนระบบเลือกตั้งเห็นด้วยในหลักการให้ความสำคัญกับทุกคะแนน ที่ประชาชนเลือกต้องไม่สูญเปล่า แต่เห็นต่างกับการนำคะแนนของผู้แพ้ในระบบเขตมาคำนวนได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพราะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของคนเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งอื่นๆ หากใช้หลักการนี้ก็จะผิดเพี้ยน เพราะไม่เป็นเหตุเป็นผล จึงขอให้ กรธ.ทบทวนแจงปมกระจายอำนาจทอ้งถิ่น

เมื่อถามว่า ที่ระบุถึงการกระจายอำนาจให้ อปท. เลือกตั้งผู้บริหารระดับจังหวัดหมายความถึง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการใช่หรือไม่ นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า หากเขียนระบุชัดว่าให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯจังหวัด ก็จะเป็นการตัดการบริหารระดับภูมิภาคทิ้งไป บางคนอาจตีความว่า ต้องจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯทุกจังหวัดแทน อีกทั้งรัฐบาลคสช. มีนโยบายว่าจะคงการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไว้ ดังนั้น เราจึงใช้คำกลางๆที่ไม่ส่งผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีก หากจังหวัดใดมีความพน้อมก็จัดเลือกตั้งไปก่อน เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้