ข่าว

วิดีโอ

ครม.โยก'สุพจน์' กลับนั่งอธิบดีกรมน้ำบาดาล

ครม. มีมติโยก 'สุพจน์' กลับไปนั่งอธิบดีกรมน้ำบาดาล ด้าน "ปลัด ทส." เซ็นตั้งรองอธิบดี 3 กรม พร้อมเปิดตำแหน่งใหม่ "ผู้ช่วยปลัดทส."

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 58 ที่ประชุมครม. มีมติแต่งตั้ง นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งนี้ นายสุพจน์เคยเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาก่อนหน้านี้ แต่ถูกโยกให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัด ทส. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับรองอธิบดี เทียบเท่าระดับ ซี 9 กรมต่างๆ ในสังกัดทส. ที่มีตำแหน่งว่างลงหลังการรับสมัครสรรหา จำนวน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายศักดา วิเชียรศิลป์ ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุวรรณ นันทศรุต ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมที่ 13 (ชลบุรี) สำนักงานปลัด ทส.เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) กรมอุทยานฯ เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

นอกจากนี้ยังแต่งตั้ง นายฉลอง ของเดิม ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) ลำปาง เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ด้วย.

ครม. มีมติโยก 'สุพจน์' กลับไปนั่งอธิบดีน้ำบาดาล ด้าน "ปลัด ทส." เซ็นตั้งรองอธิบดี 3 กรม พร้อมเปิดตำแหน่งใหม่ "ผู้ช่วยปลัดทส." 3 พ.ย. 2558 16:44 3 พ.ย. 2558 17:25 ไทยรัฐ