ข่าว

วิดีโอ

ยกย่องดัตช์สู้ทะเล ไม่ป่านนี้ได้จมโคลน

ถ้าหากปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยสิ้นเชิงแล้ว เนเธอร์แลนด์ทุกวันนี้ ก็จะเหลืออยู่แต่ชื่อเท่านั้น เพราะว่าดินแดนของประเทศของชาติริมทะเลชาตินี้ จะกลายเป็นบึงโคลนที่ใหญ่ที่สุด แทนที่จะเป็นชาติกลุ่มเศรษฐียุโรป อันดับ 5 อย่างทุกวันนี้

พลเรือนชาวดัตช์กว่าครึ่งของจำนวน 17 ล้านคน ทุกวันนี้ก็อยู่ในดินแดนที่เป็นที่ลุ่ม แต่หากด้วยความมานะพยายาม และการทำงานหนัก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอันนำสมัย ทำให้ชาวเนเธอร์แลนด์สามารถยังคงอยู่ในถิ่นที่ดินเดิมได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ สร้างเขื่อนกั้นน้ำยาวถึง 17,500 กิโลเมตร

พวกเขาได้ต่อสู้กับทะเลมาเป็นเวลาหลายร้อยปี และบัดนี้กำลังหากินด้วยการอาศัยประสบการณ์ไปใช้หากินอยู่ทั่วโลก ในยามที่ระดับของน้ำทะเลกำลังสูงอยู่เป็นลำดับ เนื่องจากความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ และพายุอันร้ายกาจ พวกเขาได้ใช้ความรู้ที่ต้องอยู่อาศัย ในการแปลงดินแดนที่ลุ่ม ให้เป็นบ้านเป็นเมืองได้

รัฐมนตรีโครงสร้างของฮอลันดาคนหนึ่ง ได้กล่าวยกย่องบรรพบุรุษของพวกเขาว่า ร่วมจิตร่วมใจกันต่อสู้กับทะเลไม่ให้รุกล้ำขึ้นมาอย่างเด็ดเดี่ยว เหมือนกับนิทานที่กล่าวถึงวีรกรรมของเด็กคนหนึ่งพลีชีพ ใช้นิ้วมืออุดรูที่เขื่อนกั้นน้ำ ไม่ให้น้ำรั่วทะลักเข้ามาได้ ปัจจุบันนี้บริษัทดัตช์ได้พากันรับจ้างทำงาน ขุดลอกแข่งขันกับชาติอื่นๆ ทั่วโลกมากถึงร้อยละ 40.

ถ้าหากปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยสิ้นเชิงแล้ว เนเธอร์แลนด์ทุกวันนี้ ก็จะเหลืออยู่แต่ชื่อเท่านั้น เพราะว่าดินแดนของประเทศของชาติริมทะเลชาตินี้ จะกลายเป็นบึงโคลนที่ใหญ่ที่สุด แทนที่จะเป็นชาติกลุ่มเศรษฐียุโรป อันดับ 5 3 พ.ย. 2558 16:00 4 พ.ย. 2558 14:39 ไทยรัฐ