ข่าว

วิดีโอ

สปท. เปิดเวทีให้สมาชิกแสดงความเห็น ร่าง รธน. 10 พ.ย.

สปท. เปิดเวทีให้สมาชิกแสดงความเห็น ร่าง รธน. 10 พ.ย. ส่งเป็นความเห็นประกอบให้ กรธ.พิจารณา เตรียมตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหาตัวคนนั่งประธาน กมธ.การปฏิรูป 11 คณะ

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 58 ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ และพญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ทีมโฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงถึงแนวทางการทำงานของสปท.

โดยนายคำนูณ กล่าวว่า หลังจากที่ประชุม สปท.ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุม สปท. เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. จะลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำรงตำแหน่งคณะกรรมาธิการสามัญปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ ของ สปท. ขณะนี้มีสมาชิก สปท. แสดงความจำนงเป็นคณะกรรมาธิการสามัญคณะต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเกลี่ยรายชื่อสมาชิก สปท. ไปดำรงตำแหน่งตาม กมธ.สามัญชุดต่างๆ ส่วนตำแหน่งประธาน และรองประธานกรรมาธิการสามัญการปฏิรูปชุดต่างๆ นั้น แม้ประธาน สปท. จะมีอำนาจแต่งตั้งเองได้ แต่ประธาน สปท. จะตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาบุคคลมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการสามัญชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อไป ส่วนข้อเสนอการร่างรัฐธรรมนูญนั้น แม้ สปท. จะไม่มีหน้าที่โดยตรงในการเสนอความเห็น แต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น สปท.จะเปิดประชุมวาระอภิปรายทั่วไปให้สมาชิก สปท. แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ คาดว่าจะเปิดประชุมอภิปรายวาระดังกล่าว ในวันที่ 10 พ.ย. เพี่อส่งข้อมูลให้ กรธ. ทราบต่อไป

ขณะที่ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ กล่าวว่า การทำงานของ สปท. จะยึดตามกรอบวาระ และข้อมูลที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ศึกษาไว้ และเลือกเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนขึ้นมาดำเนินการก่อน เชื่อว่าภายใน 1 เดือน กมธ.สามัญปฏิรูป ทุกชุด จะสรุปแนวทางการทำงานส่งมาให้ที่ประชุม สปท.พิจารณาได้

สปท. เปิดเวทีให้สมาชิกแสดงความเห็น ร่าง รธน. 10 พ.ย. ส่งเป็นความเห็นประกอบให้ กรธ.พิจารณา เตรียมตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหาตัวคนนั่งประธาน กมธ.การปฏิรูป 11 คณะ 3 พ.ย. 2558 12:20 3 พ.ย. 2558 14:25 ไทยรัฐ