ข่าว

วิดีโอ

สปท.เตรียมเรียกทูตไทย-ทูตต่างประเทศ รับฟังแนวทางการปฏิรูปประเทศ

สปท.เตรียมเรียกทูตไทย-ทูตต่างประเทศทั่วโลกรับฟังแนวทางการปฏิรูปประเทศสัปดาห์หน้าเปิดโอกาสให้คณะทูตได้ซักถามข้อสงสัยเต็มที่

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.58 ที่รัฐสภา นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ โฆษก กรธ. กล่าวว่า ในวันที่ 11 พ.ย. เวลา 10.00 น. สปท.จะเชิญคณะทูตต่างๆประจำประเทศไทย จำนวน 76 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 19 องค์กร มารับฟังแนวทางการปฏิรูปประเทศของ สปท.ที่รัฐสภา เพื่อให้ทูตแต่ละประเทศเข้าใจเป้าหมายและแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อไปชี้แจงกับประเทศของตัวเอง จะเปิดโอกาสให้ทูตต่างประเทศได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ซึ่ง ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท.จะเป็นผู้กล่าวเปิดการชี้แจงวัตถุประสงค์ ส่วนในวันที่ 14 พ.ย. จะเชิญเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ จำนวน 96 ประเทศมารับฟังแนวทางการปฏิรูปประเทศของ สปท. ที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศของ สปท. ไว้เป็นข้อมูลไปชี้แจงให้นานาประเทศรับทราบ

สปท.เตรียมเรียกทูตไทย-ทูตต่างประเทศทั่วโลกรับฟังแนวทางการปฏิรูปประเทศสัปดาห์หน้าเปิดโอกาสให้คณะทูตได้ซักถามข้อสงสัยเต็มที่ 3 พ.ย. 2558 12:11 3 พ.ย. 2558 12:29 ไทยรัฐ