ข่าว

วิดีโอ

เลี้ยงไก่ดำเมืองคง...โตไว ขายดี

ศูนย์ฟักไข่ชุมชนเมืองคง อำเภอคง นครราชสีมา เป็นหนึ่งใน 6,596 โครงการ จาก 3,043 ตำบล ภายใต้การสนับสนุนของ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นสืบต่อจากอาชีพของชาวบ้านที่เลี้ยงไก่ดำเป็นอาชีพเสริม จากเพียงเพื่อเป็นอาหารบริโภคภายในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมจนกลายเป็นอาชีพหลัก

โดย เพิ่มศักยภาพจากแนวคิดเอาทรัพยากรที่มีอยู่คือไก่ดำมาต่อยอด เพาะขยายพันธุ์ป้อนตลาดเพิ่ม....จน ได้รับความนิยมกลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

คุณวีระศักดิ์ อาชุมชัย ประธานกลุ่ม ผู้เลี้ยงไก่ดำบ้านหนองสมอ ตำบลเมืองคง อำเภอคง เล่าถึงความเป็นมาว่า.....หมู่บ้านหนองสมอมีสมาชิกเลี้ยงไก่ดำพันธุ์มองโกเลียเป็นอาชีพเสริมอยู่ 15 ราย โดยผลิตลูกไก่ส่งให้เครือข่ายเป็นฟาร์มของบริษัทเอกชนนำไปเลี้ยงขุนทุกสัปดาห์

กลุ่มฯมีปัญหาในการส่งลูกไก่ให้กับผู้เลี้ยง แม้ว่าไก่พันธุ์นี้จะให้ไข่ดกแต่แม่ไก่จะไม่กกไข่จึงต้องอาศัยแม่ไก่พื้นเมืองฟักแทน ซึ่งอัตราการฟักออกอยู่ในเกณฑ์ต่ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ได้มีการแก้ปัญหาด้วยการส่งเข้าโรงฟัก ทำให้ต้นทุนสูงเฉลี่ยแล้วต้องเพิ่มอีกฟองละ 5 ถึง 6 บาท

พอดีมี...โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ได้สนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณ 215,000 บาทผ่านทาง ศบกต.เมืองคง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆให้ล่วงลุถึงการพัฒนา กลุ่มฯจึง นำมาดำเนินโครงการศูนย์ฟักไข่ชุมชน ขึ้น

ทั้งนี้....ได้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องฟักไข่ครบถ้วนเป็นเงิน 105,900 บาท ส่วนอีก 109,100 บาทเป็นค่าจ้างแรงงาน และวัสดุในการก่อสร้างโรงฟักซึ่งทำให้สมาชิกหมู่บ้านมีรายได้ นอกจากนั้นยังใช้แรงงานในชุมชนเลี้ยงอนุบาลลูกไก่ก่อนส่งต่อไปสู่การเลี้ยงขุน...

(....ลูกไก่ต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ตามโปรแกรมผ่านการทำวัคซีนนิวคาสเซิล วัคซีนหลอดลมอักเสบและวัคซีนฝีดาษ...)

โครงการศูนย์ฟักไข่ชุมชนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงขึ้นจากเดิม 30% เป็น 70% ทั้งยังช่วยลดต้นทุน ปัจจุบันศูนย์ฯได้ให้บริการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ “การเลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย” อย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาแนวอาชีพทั้งหลักและเสริมแก่ชาวบ้านและเกษตรกรในชุมชนอื่นๆ

สนใจติดต่อได้ที่ คุณวีระศักดิ์ 09-8445-0974 และ คุณสุรินทร์ 06-1156-9244 ได้ทุกเวลา...

ดอกสะแบง

3 พ.ย. 2558 10:46 3 พ.ย. 2558 10:46 ไทยรัฐ