ข่าว

วิดีโอ

ตุลาการหญิง

โดย ซี.12

ยุคนี้เป็นยุคที่ข้าราชการสตรีกำลังมาแรงในตำแหน่งหน้าที่ระดับบริหารทั้งในแวดวงราชการพลเรือนและข้าราชการฝ่ายอื่น

เราเริ่มเห็นการแต่งตั้งวางตัว ปลัดกระทรวงหญิง อธิบดีหญิง กันค่อนข้างหนาตา และพวกเธอเหล่านั้นต่างก็โชว์ฟอร์มการทำงานได้เข้าตาทีเดียว

มองเข้าไปในวงการกฎหมายทั้งศาลและอัยการก็เริ่มมีสัญญาณให้เห็นว่าในไม่ช้าเราจะต้องมี ประธานศาลฎีกาหญิง และ อัยการสูงสุดหญิง ค่อนข้างแน่ แต่จะเป็นใครก็คงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

คลิกเข้าไปดูการประกาศผลสอบเข้าเป็นผู้พิพากษาล่าสุดเริ่มเห็นสัดส่วนที่น่าสนใจใน สนามใหญ่ ที่มีผู้สอบผ่านข้อเขียน 43 คน เป็นหญิง 14 ชาย 29 พอมา สนามเล็ก มีการไล่จี้เข้าไปเป็น หญิง 8 ชาย 9 ในจำนวน 17 คน และ สนามจิ๋ว มีคนสอบได้ 24 คน หญิงกลับแซงเป็น 13 ต่อ 11

ข้อมูลนี้น่าจะชี้อะไรถึงอนาคตในวงการตุลาการพอสมควร

เมื่อมาดูกันในระดับบนคือ ศาลฎีกา โปรดทราบว่าตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกาคนที่สอง คือ นางพฤษภา พนมยันตร์ นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของตุลาการหญิง

นอกจากนั้นในอาวุโสลำดับต้นๆของศาลฎีกาต่อจากตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา แล้วก็คือ ประธานแผนกคดี ต่างๆ หัวแถวคือ นางทัศนีย์ จั่นสัญจัย ธรรมเกณฑ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายฯ ศาลฎีกา ติดตามด้วย นางอุบลรัตน์ ลุยวิกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมฯ ศาลฎีกา

ส่วนผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกานั้นมี นางสาวบุญมี ฐิตะศิริ นางเมทินี ชโลธร นางวีรา ไวยหงษ์ รินทร์ศรี นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม และ นางวาสนา หงส์เจริญ แพ็กกันมาเป็นทีมพร้อมกับ 6 ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่เป็นผู้หญิงคือ นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี นางสมศรี หรูจิตตวิวัฒน์ นางกฤษณี เยพิทักษ์ นางสุรางคนา กมลละคร นางสาวภาวนา สุคันธวณิช และ นางสาวชูชีพ ปิณฑะสิริ

ลงไปในชั้นศาลอุทธรณ์ก็มี นางอารยา วิชิตชลชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 นางสาวนันทวัน เจริญชาศรี รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 นางสุวิชา นาควัชระ ประธานแผนกคดีเยาวชนฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 นางพนมวรรณ ทองวิทูโกมาลย์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 นางปวีณณา ศรีวงษ์ประธานแผนกคดีเลือกตั้งฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 นางศรีวิไล ธรรมดุษฎี ประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 นางมัณทรี อุชชิน ประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 นางสาวสุนันท์ วสาคารวะ ประธานแผนกคดีเยาวชนฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 6

นอกนั้นก็เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคต่างๆอีกหลายสิบคน รวมทั้ง เลขาธิการประธานศาลฎีกา อย่าง นางปิยนุช มนูรังสรรค์ และบรรดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งจัดอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์

คาดหมายได้ว่าบรรดาที่เอ่ยนามมานี้จะได้เป็นประธานศาลฎีกาหญิงมากกว่าหนึ่งคน.

“ซี.12”

3 พ.ย. 2558 10:19 3 พ.ย. 2558 10:19 ไทยรัฐ