ข่าว

วิดีโอ

วอล์กอิน 24 ชั่วโมง

โดย สหบาท

การแก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติดต้องใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ไม่ใช่แก้แบบ ลูบหน้าปะจมูก แต่ผลสุดท้าย “คว้าน้ำเหลว” เปลืองงบประมาณ แถมเสียเวลา

ตามคำสั่ง คสช.ที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภักดีณรงค์ รอง ผบก.ภ.จ.นนทบุรี มีมุมมองว่า การนำผู้เสพหรือผู้ติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด พบว่าการเข้าสู่กระบวนการบำบัดของผู้สมัครใจมักจะไม่ตรงกับเวลาขณะที่เปิดค่ายอบรม

ทำให้ผู้ที่มีความต้องการเข้ารับการบำบัดพลาดโอกาสในการเข้าค่าย

ตำรวจ ภ.จ.นนทบุรี พร้อมด้วย อบจ.นนทบุรี เล็งเห็นถึงปัญหาจึงทำ โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบวอล์กอิน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เสพหรือผู้ติดที่ต้องการบำบัดมีอีกทางเลือกหนึ่งในการสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัด

โดยไม่มีข้อจำกัดในเงื่อนเวลาในการเข้าสู่ค่ายบำบัด

ทั้งนี้ บุคคลที่จะเข้ารับการบำบัดในแต่ละครั้งใช้เวลา 9 วันต่อคน จะเข้าค่ายบำบัดเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องอยู่ให้ครบ 9 วัน รุ่นละจำนวน 60 คน

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด และเลิกยาเสพติดแบบยั่งยืน สร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ เปิดทัศนคติที่ดีต่อตัวเองกับครอบครัว รวมถึงสังคมรอบข้าง

ที่สำคัญจะป้องกันการกลับมาของปัญหายานรก โดยดูแลผู้เสพ หรือผู้ติด ไม่ให้กลับไปเสพอีก และปิดโอกาสให้เกิด “ผู้เสพรายใหม่” ในหมู่บ้าน หรือชุมชน

กิจกรรมกลุ่มของค่ายอบรมแบ่งเป็นหลายหัวข้อตลอด 9 วัน อาทิ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ อยู่อย่างไรจะเป็นสุข ก้าวใหม่ของฉัน กีฬาสายสัมพันธ์ การปฏิเสธยาบ้า การช่วยเหลือตัวเองเมื่อมีอาการอยากยา ก่อนร่วม ตั้งปณิธาน ให้คำมั่นสัญญาจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

หลังจากนั้นผู้รับการบำบัดจะถูกส่งไปยังศูนย์คัดกรองอำเภอที่เป็นภูมิลำเนา เพื่อจัดทำข้อมูลติดตามประเมินผลพฤติกรรมตลอด 1 ปี

นอกจากเลิกยาเสพติดได้เด็ดขาดแล้วยังขยายผลต่อถึงผู้ค้าอีกด้วย.

สหบาท

3 พ.ย. 2558 10:15 3 พ.ย. 2558 10:16 ไทยรัฐ