ข่าว

วิดีโอ

ยกระดับกระทรวงท่องเที่ยว

“แอตต้า” เสนอให้นำ 3 หน่วยงานมาควบรวมทำงาน

นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า แอตต้าขอเสนอวาระการปฏิรูปด้านท่องเที่ยว ให้รัฐบาล คือ ควรรวบรวมอีก 3 หน่วยงาน ให้เข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ), องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยทุกองค์กรยังคงสถานะเป็นองค์การมหาชนได้ แต่ปรับเปลี่ยนต้นสังกัด มาอยู่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ส่วนการทำงานภายใน ก็จะเกิดการบูรณาการแผนงานและงบให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเชิงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


“แอตต้าไม่เชื่อว่าสำนักนายกรัฐมนตรีจะดูแลการท่องเที่ยวได้ เพราะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็อาจไม่สามารถครอบคลุมการทำงานมาถึงการท่องเที่ยวได้ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ สามารถเข้ามานั่งประชุมได้ ต้องมอบให้รองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานทุกครั้ง หากนำ 3 หน่วยงานมารวมกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ จะทำให้กลายเป็นกระทรวงเกรดบีบวก จากเกรดซีในขณะนี้”


นายเจริญกล่าวว่า ผลการทำงานของแอตต้าในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ปรากฏว่า มีรายได้จากการนำนักท่องเที่ยวขาเข้า (อินบาวด์) เข้ามาแล้ว 196,000 ล้านบาท คาดว่าตลอดทั้งปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวผ่านแอตต้า 5 ล้านคน จากจำนวนที่ประเมินไว้ 30 ล้านคน โดยในวันที่ 1 ม.ค.- 20 ต.ค.ที่ผ่านมา ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านสมาชิกแอตต้าแล้ว 4.17 ล้านคน ขณะที่แนวทางการทำงานในปีหน้า แอตต้าจะให้ความสำคัญกับโครงการเชิงคุณภาพ 3 ด้าน อาทิ 1.เพิ่มคุณภาพนักท่องเที่ยว ร่วมมือเวิร์กช็อปด้านการตลาดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการร่วมงานเทรดโชว์ 2.การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการ แก้ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคลากรท่องเที่ยว และในระยะยาว จะร่วมกับกรมการท่องเที่ยว จัดระเบียบการบริการมัคคุเทศก์ (ไกด์) ตลาดจีน ไม่ให้เกิดการทิ้งลูกทัวร์ การบังคับให้ต้องมีไกด์คนไทยบนรถบัสทุกคัน ห้ามขู่เข็ญบังคับนักท่องเที่ยว ฯลฯ.

นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า แอตต้าขอเสนอวาระการปฏิรูปด้านท่องเที่ยว ให้รัฐบาล คือ ควรรวบรวมอีก 3 หน่วยงาน ... 3 พ.ย. 2558 03:37 3 พ.ย. 2558 03:38 ไทยรัฐ