ข่าว

วิดีโอ

เงินเฟ้อ ต.ค.ทรุดตัวต่อเนื่องเดือนที่ 10 ราคาน้ำมัน-อาหารลดปีนี้คาดติดลบ 1%

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน ต.ค.58 ว่า เท่ากับ 106.49 ลดลง 0.77% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.57 ซึ่งติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ในรอบปีนี้ และเมื่อเทียบกับเดือน ก.ย.58 สูงขึ้น 0.20% ขณะที่เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 58 ลดลง 0.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุที่เงินเฟ้อติดลบ 0.77% เพราะดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง 2.12% สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการสื่อสาร และดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่ม 1.75% สินค้าสำคัญราคาเพิ่มขึ้น เช่น อาหารบริโภคนอกบ้าน ผักสด เป็นต้น

“ถ้าแยกเป็นสินค้า 450 รายการที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อ พบว่ามีสินค้าราคาสูงขึ้นถึง 200 รายการ ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 149 รายการ และราคาลดลง 101 รายการ สำหรับไตรมาส 4 ราคาน้ำมันดิบและอาหารน่าจะสูงขึ้น เพราะความต้องการใช้และบริโภคมากขึ้น คาดว่า เงินเฟ้อไตรมาส 4 จะเพิ่มขึ้น 0.28% เทียบกับไตรมาส 3 ปีนี้ แต่ยังลดลง 0.34% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 57 แต่กระทรวงฯยังคงคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปีไว้ที่ ลบ 1.0% ถึงลบ 0.2%”.

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) ... 3 พ.ย. 2558 03:27 3 พ.ย. 2558 03:27 ไทยรัฐ