ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง-พระราชินี มีพระราชสาส์นถึง ปธน.รัสเซียกรณีเครื่องบินตกในอียิปต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเครื่องบินของสหพันธรัฐรัสเซียตกที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2558...

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีข้อความในพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก กรณี เครื่องบินของสายการบินโกกาลิมาเวียแอร์ไลน์ (Kogalymavia Airline) ของสหพันธรัฐรัสเซียตกที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558

ข้อความพระราชสาส์น ความว่า ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งที่ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินโกกาลิมาเวียแอร์ไลน์ตกที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและครอบครัวของผู้ประสบความสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้จากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้

พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเครื่องบินของสหพันธรัฐรัสเซียตกที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2558... 2 พ.ย. 2558 20:07 2 พ.ย. 2558 20:34 ไทยรัฐ