วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สปท.เห็นชอบข้อบังคับ เคาะ 11 กมธ.-วิปแม่น้ำ 5 สาย

สปท.เห็นชอบข้อบังคับ เคาะ 11 กมธ.-วิปแม่น้ำ 5 สาย

  • Share:

มติที่ประชุม สปท.เห็นชอบข้อบังคับการประชุมแล้ว ตั้ง กมธ.สามัญ 11 ชุด-วิปแม่น้ำ 5 สาย เน้นร่วมมือประสานงาน คสช.

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.58 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ที่มี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. เป็นประธานฯ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม สปท.ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างข้อบังคับฯ ที่มี นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิก สปท.เป็นประธาน ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยร่างข้อบังคับการประชุมมีทั้งสิ้น 104 ข้อ แบ่งเป็น 7 หมวด สาระสำคัญ คือ กำหนดให้มี กมธ.สามัญขับเคลื่อนการปฏิรูป 11 คณะ แต่ละคณะมีจำนวน 11-23 คน ซึ่งสมาชิก สปท.สามารถเป็น กมธ.ได้เพียงคณะเดียว โดยประธาน กมธ.แต่ละคณะมาจากการแต่งตั้งของประธาน สปท.ส่วน กมธ.วิสามัญมี 2 คณะ คือ กมธ.วิสามัญ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กมธ.วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) นอกจากนี้ให้มีคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิปแม่น้ำ 5 สาย) เพื่อให้ สปท.ประสานงานร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดว่าหากสมาชิก สปท.ขาดลงมติเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนการประชุมรอบ 90 วัน โดยไม่มีใบลาก็จะขาดจากสมาชิกภาพของ สปท.ทันที 

ที่ประชุม สปท.เห็นชอบข้อบังคับการประชุม ตั้ง กมธ.สามัญ 11 ชุด

โดย นายเสรี กล่าวว่า ข้อบังคับการประชุมทั้งหมดจะสอดคล้องกับมาตรา 27 และมาตรา 39 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งจะเน้นให้การทำงานของ สปท.มีเอกภาพ สอดคล้องกับทิศทางของ คสช. ทั้งนี้ หลังจากการพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าวประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อบังคับการประชุม สปท. ด้วยคะแนน 164 คะแนน ต่อ 4 คะแนน งดออกเสียง 2 คะแนน.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้