วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กทค.เลื่อนวันประมูลคลื่น 900 MHz เป็นกรอบเดิม 15 ธ.ค.58

กทค.เลื่อนวันประมูลคลื่น 900 MHz เป็นกรอบเดิม 15 ธ.ค.58

  • Share:

เลขาธิการ กสทช.เผย กทค.มีมติเลื่อนวันประมูลใบอนุญาต คลื่นความถี่ 900 MHz เป็นวันที่ 15 ธ.ค.58 โดยจะเสนอต่อ ครม.ต่อไป ส่วน ไทยทีวี ที่จอดำ ถ้าไม่นำเงินมาชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ภายใน 2 พ.ย.จะพักใบอนุญาต 30 วัน และให้จอดำต่อ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2558 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเลื่อนวันประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 และได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบวันประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ที่ได้เลื่อนแล้วนั้น แม้ว่าการเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวให้เร็วขึ้น จะส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนในหลายประการ เช่น ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค

กทค. สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล (ฮั้วประมูล) ไว้อย่างเข้มงวดรัดกุมแล้ว แต่ก็ยังมีบทความของนักวิชาการ บทความขององค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ตลอดจนข้อคิดเห็นของภาคประชาสังคมบางส่วน โดยเห็นว่าการเลื่อนวันประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ที่กำหนดติดกันกับวันประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการฮั้วประมูลได้ก็ตาม แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อวงเงินการเสนอราคา ที่อาจจะทำให้รัฐได้รับเงินค่าประมูลน้อยกว่าที่จะมีการประมูลในห้วงเวลาที่แตกต่างกัน

โดยกลุ่มนักวิชาการและภาคประชาชนดังกล่าวเห็นตรงกันว่า ควรจะมีการเลื่อนวันประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ออกไป โดยไม่ให้ติดกันกับวันประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz อันจะทำให้การประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้โปร่งใส ยุติธรรม ปราศจากข้อครหา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้ว่า กทค. และสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินโครงการนี้ด้วยการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและรัฐเป็นที่ตั้ง

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลทั้งในแง่ของการรับฟังข้อเสนอแนะของกลุ่มนักวิชาการและองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน และจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ใช้บริการ 2G บนคลื่นความถี่ 900 MHz ซึ่งสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้มีระยะเวลาตัดสินใจโอนย้ายเลขหมายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเลื่อนวันประมูลในครั้งนี้ก็เป็นการเลื่อนไปอยู่ภายใต้กรอบเวลาเดิมคือ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ซึ่งแตกต่างจากในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ได้เลื่อนไปในครั้งแรกประมาณ 1 เดือน จึงไม่น่าจะส่งผลต่อระยะเวลาการเปิดให้บริการ 4G มากนัก อีกทั้งคลื่นความถี่ 1800 MHz ก็ไม่ได้มีมติให้เลื่อนวันประมูลโดยยังคงกำหนดวันประมูลเป็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เช่นเดิม ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการ 4G ได้ภายในเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

ที่ประชุม กทค. ในวันนี้จึงมีมติให้ 1.ให้เลื่อนวันประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ที่เคยกำหนดวันประมูลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 กลับไปประมูลในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ตามกรอบเวลาเดิม และ 2.ให้สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป

นายฐากร เปิดเผยว่า สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับไทยทีวี จากการที่ กสท. ได้ไปเจรจาหารือกับไทยทีวีที่ศาลปกครอง และให้โอกาสไทยทีวีไปหาพันธมิตรได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2558 เท่ากับการทวงการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่จะดำเนินการวันที่ 31 ต.ค. 2558 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ ทำให้ตามกรอบระยะเวลา ไทยทีวีสามารถชำระได้ถึงวันที่ 2 พ.ย. 2558 ประกอบกับในวันที่ 29 ต.ค. 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีการประชุมแล้วเห็นควรมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือทวงเงินไปยังไทยทีวี ในวันที่ 31 ต.ค. 2558 แต่เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการจึงให้เลื่อนการทวงเป็นวันที่ 2 พ.ย. 2558 แทน ซึ่งในวันนี้ (2 พ.ย. 2558) ไทยทีวี ยังสามารถมาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ได้ภายในเวลา 16.30 น.

เลขาธิการ กสทช.กล่าวด้วยว่า กรณีที่ไทยทีวีไม่นำเงินมาชำระภายในเวลาดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ก็จะมีหนังสือแจ้งไปถึงไทยทีวีเพื่อสั่งพักใบอนุญาตชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน ตามมติที่ประชุม กสท. และจะแจ้งไปยังไทยพีบีเอสซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายของไทยทีวีให้ยุติการออกอากาศของไทยทีวีต่อไป สำหรับขั้นตอนการเจรจาทางชั้นศาลอยู่ในระหว่างที่ กสท. ขอเลื่อนวันเจรจาเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 30 ต.ค. 2558 ออกไปเนื่องจาก กสท. ติดภารกิจ ซึ่งอยู่ในระหว่างที่ศาลปกครองจะกำหนดนัดวันเจรจาอีกครั้งหนึ่ง.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้