ข่าว

วิดีโอ

ทุกข์ของคนเมือง

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่มักจะเจอกับปัญหา เรื่องของจราจรติดขัด เรื่องของการอุปโภคบริโภค เรื่องของค่าครองชีพ หนี้สินภาคครัวเรือน ไปจนถึงเรื่องของอาหารการกิน โรคภัยไข้เจ็บ ภาวะจิตใจมักจะมีอาการเครียดซ้ำซ้อน

มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา โดย ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ แถลงถึง 10 ข้อเท็จจริงชีวิตคนกรุงเทพฯเอาไว้น่าสนใจ เริ่มต้นต้องผจญกับปัญหารถติดแสนสาหัส อัตราเฉลี่ยความเร็วของรถที่วิ่งใน กทม. อยู่ที่ประมาณ 16 กม.ต่อชั่วโมงเท่านั้น เท่ากับความเร็วของจักรยาน คน กทม.ต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคนละ 3 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่ กทม.มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรถึง 37 หน่วย

ขณะที่ขนส่งมวลชนบางแห่งเช่น แอร์พอร์ตลิงค์ ใช้เงินลงทุน 3.3 หมื่นล้านบาท มีผู้โดยสารใช้บริการปีละประมาณ 17 ล้านคน รถไฟฟ้า บีอาร์ที ลงทุน 2.8 พันล้านบาท มีผู้โดยสารประมาณ 6 ล้านคน

ที่น่าสนใจคือมีคนใช้บริการ เรือด่วนเจ้าพระยาและเรือคลองแสนแสบ ถึง 29 ล้านคนต่อปี มากกว่าใช้แอร์พอร์ตลิงค์ และบีอาร์ทีรวมกันหรือกรณีโครงการไม่สนองประโยชน์ที่แท้จริง เช่น จุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะ โครงการ จักรยานสาธารณะ มีคนใช้น้อยมาก คนหันไปใช้บริการ คิวรถตู้ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมากกว่า สภาพทางเท้าทรุดโทรม เต็มไปด้วยหาบเร่แผงลอย เวลาเดียวกัน กทม.มีเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ 3,200 คน ดูแลพื้นที่ 1,568 ตร.กม. เฉลี่ยเจ้าหน้าที่เทศกิจ 2 คนต่อพื้นที่ 1 ตร.กม. แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ กทม.มีงบประชาสัมพันธ์ ปีละ 377 ล้านบาท ในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของ กทม. เช่น กทม. มหานครแห่งความสุข ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชาวบ้านเช่นกัน

ค่าครองชีพใน กทม.ที่สูงขึ้นตลอดเวลา รายได้เฉลี่ย ของมนุษย์เงินเดือน 2.4 หมื่นบาท สามารถที่จะกู้สินเชื่อซื้อบ้านได้ในราคา 1.3-1.5 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งก็ต้องเป็นที่อยู่อาศัยตามชานเมือง

ราคาที่ดินใน กทม.เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี รายได้หรือค่าจ้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ประชากรใน กทม.ปัจจุบันมีทั้งสิ้นประมาณ 9 ล้านคน เมื่อนำมาเฉลี่ยเป็นสัดส่วนกับพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ประมาณ 34 ล้านตารางเมตรต่อคน จะเหลือพื้นที่สีเขียวไม่ถึง 5 ตร.ม.

กทม.มีงบประมาณอยู่ 8 หมื่นล้านต่อปี แต่คุณภาพการศึกษา ไม่ได้อยู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งครูและนักเรียน ข้าราชการ กทม. ได้รับโบนัส รวมแล้วประมาณ 2.3พันล้านบาท ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาทในการ อบรมเจ้าหน้าที่ และ 66 ล้านบาทในการไปดูงานในประเทศและต่างประเทศ

สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของคนในเมืองที่เกิดจากคุณภาพของผู้บริหารได้ชัดเจนที่สุด.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com

2 พ.ย. 2558 10:27 2 พ.ย. 2558 10:27 ไทยรัฐ