บุคคลในข่าว 03/11/58

ข่าว

บุคคลในข่าว 03/11/58

อินทรีเหล็ก

  3 พ.ย. 2558 05:01 น.

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จไปทรงเป็นประธานงานเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2” ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา จัดโดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน.
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงานเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2” ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา จัดโดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน.

  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.....ยอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ.....ฉบับประจำวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ...........

  ภายใต้อำนาจพิเศษ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคสช. มีคำสั่ง คสช.ที่ 39/2558 เรื่องการคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการดำเนินการต่อผู้ต้องรับผิด.....ตั้งแต่ปีการผลิต 2548–2549 จนถึงปีการผลิต 2556/2557.....กรณีมีข้าวคงเหลือในการดูแลของรัฐ.....อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให้บุคคล คณะบุคคล คณะทำงาน คณะกรรมการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมายจาก หัวหน้า คสช. นายกฯ ครม.หรือคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว.....ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557.....หรือหลังจากนั้น.....ยังคงมีอำนาจดำเนินการต่อไปเพื่อระงับไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเพราะเหตุแห่งความเสื่อมสภาพของข้าว.....การแตกต่างระหว่างราคาข้าวที่รับจำนำกับราคาที่จำหน่าย.....รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้ทราบตัว ผู้ต้องรับผิดและเรียกชดใช้ความเสียหายแก่รัฐตามกฎหมาย.....ในกรณีที่บุคคลดำเนินการตามอำนาจหน้าทีและได้กระทำการโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง.....ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย.....งานนี้ไม่ต้องไปนั่งตีความให้เมื่อยตุ้ม...........

  สังสรรค์ คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กรรมการและสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3 โดยมี คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์, ภูลฉวี คงคา, ละออ ตั้งคารวคุณ, นวลลออ ปิ่นทอง และ สุพัตรา ชัยวรวิทย์กุล มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมมณเฑียร วันก่อน.
  สังสรรค์ คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กรรมการและสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3 โดยมี คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์, ภูลฉวี คงคา, ละออ ตั้งคารวคุณ, นวลลออ ปิ่นทอง และ สุพัตรา ชัยวรวิทย์กุล มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมมณเฑียร วันก่อน.

  การใช้อำนาจพิเศษ ในประเด็นนี้ต่อกรณีที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ดำเนินการ ในการระบายข้าว ขายข้าว หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้าวจาก โครงการรับจำนำข้าว ในสมัยรัฐบาล อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่ว่าจะขาดทุน เสียหาย แค่ไหน.....รัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ.....ไม่มีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา หรือแม้กระทั่งโทษทางวินัย.....เปิดช่องกันอ้าซ่า.....แต่ความรับผิดชอบ.....ความรับผิด ทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย ของรัฐบาล อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ยังคงอยู่และ จะต้องดำเนินการต่อไป ไม่มียกเว้น “อินทรีเหล็ก” เกรงว่า งานนี้จะกลายเป็น การเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหล กินน้ำแกงไปฉิบ...........

  วันวิวาห์ ชาติศิริ โสภณพนิช เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง นนทพร บุตรี พงศ์พัท–พัฒนินทร์ จิตรสำเริง กับ โชดก พิจารณ์จิตร บุตร วรชัย พิจารณ์จิตร–ยุวดี จิราธิวัฒน์ โดยมี สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ มาร่วมอวยพรด้วย ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
  วันวิวาห์ ชาติศิริ โสภณพนิช เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง นนทพร บุตรี พงศ์พัท–พัฒนินทร์ จิตรสำเริง กับ โชดก พิจารณ์จิตร บุตร วรชัย พิจารณ์จิตร–ยุวดี จิราธิวัฒน์ โดยมี สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ มาร่วมอวยพรด้วย ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.

  อันเนื่องมาจาก การดำเนินคดีหมิ่นเบื้องสูงตามมาตรา 112 จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างกว้างขวาง.....พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจง ในส่วนของเจ้าสัวซีพี ธนินท์ เจียรวนนท์.....อาจ เป็นเหยื่อของกระบวนการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง .....หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นผู้เสียหาย.....หรือกรณี บริษัทเอกชนที่รับผลิตสินค้า ให้กับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้.....เชื่อว่าเป็นการซื้อขายปกติ....ไม่มีความเกี่ยวข้องในการกระทำผิด โปรดเข้าใจตามนี้...........

  ปลื้ม ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.รามคำแหง มาร่วมแสดงความยินดีแก่ กฤษฎา บุญราช ในโอกาสเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร, ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต, ศุภกร วีรสุวิภากร และ บุญชอบ ล้ออุไร มาร่วมงานด้วย ที่กระทรวงมหาดไทย วันก่อน.
  ปลื้ม ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.รามคำแหง มาร่วมแสดงความยินดีแก่ กฤษฎา บุญราช ในโอกาสเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร, ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต, ศุภกร วีรสุวิภากร และ บุญชอบ ล้ออุไร มาร่วมงานด้วย ที่กระทรวงมหาดไทย วันก่อน.

  เอ้า ความเห็นจาก สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ค้านการเพิ่มจำนวน กกต. จาก 5 คนเป็น 7–9 คน ตามข้อเสนอของ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.....เนื่องจากจะเป็นการ ปรับทัพกลางศึก......มีปัญหาในการปฏิบัติ และจะทำให้ การจัดการเลือกตั้งล่าช้าออกไปอีก เนื่องจากต้องแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ กกต.ทั้งหมด.....ไม่ควรนำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า.....นอกเสียจากต้องการจะยืดเวลาเลือกตั้ง..... เล่นรีบมาดักคอ กรธ.ตั้งแต่ไก่โห่ เดี๋ยวไก่ตื่นหมด พับผ่า...........

  ภูมิใจ มาร์ค เคนท์ ทูตอังกฤษ, คริส แครกเนลส์, สตีฟ บัคลีย์, เดวิท เบรท และ ธนา ธีรมนัส มาร่วมแสดงความยินดีแก่ แฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม OBE ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โอซีเอส กรุ๊ป ในโอกาสได้รับรางวัล Queen’s Award ที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ วันก่อน.
  ภูมิใจ มาร์ค เคนท์ ทูตอังกฤษ, คริส แครกเนลส์, สตีฟ บัคลีย์, เดวิท เบรท และ ธนา ธีรมนัส มาร่วมแสดงความยินดีแก่ แฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม OBE ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โอซีเอส กรุ๊ป ในโอกาสได้รับรางวัล Queen’s Award ที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ วันก่อน.

  อีกกรณี สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตประธานปฏิรูปการเมือง สปช. .....แสดงความเห็นต่อ ระบบการเลือกตั้ง ที่จะนำ คะแนนของคนแพ้เลือกตั้งแต่ละเขตไปคำนวณ เป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ.....ไม่รู้จะเอาหลักคิดใดในโลกมาอธิบาย.....หรือเหตุผลของ มีชัย ฤชุพันธุ์ อ้างจะทำให้ ชาวบ้านออกมาใช้สิทธิเลือกคนแพ้มากขึ้นก็มโนไปเอง.....ยิ่งจะทำให้มีการซื้อเสียงมากขึ้น.....พรรคใหญ่จ้างพรรคเล็ก ขัดกับหลักความนิยมของประชาชน.....เพราะพรรคที่ประชาชนเลือกมามาก จะไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือได้น้อยลง.....ขัดต่อ หลักการของประชาธิปไตย.....ที่ต้องใช้เสียงข้างมากในการตัดสินอย่างสิ้นเชิง...........

  ไปชมกล้วยไม้ กฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ เปิดงาน “Chiangmai Flora International Orchid Show 2015” การแสดงกล้วยไม้นานาชาติ โดยมี รุจิรา ริมผดี, เอ็มซาลล์ เลียวสวัสดิพงศ์ และ วรวัชร ตันตรานนท์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันก่อน.
  ไปชมกล้วยไม้ กฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ เปิดงาน “Chiangmai Flora International Orchid Show 2015” การแสดงกล้วยไม้นานาชาติ โดยมี รุจิรา ริมผดี, เอ็มซาลล์ เลียวสวัสดิพงศ์ และ วรวัชร ตันตรานนท์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันก่อน.

  ฮัดเช้ย จอดำไปเรียบร้อย.....สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี และเอ็มวีทีวี แฟมิลี่ ที่มี พันธุ์ทิพา ศกุนต์ไชย เป็นเจ้าของ....ไม่สามารถรับชมได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นมา.....ตัดสัญญาณภาพ ตามที่ กสทช. บอกเลิกใบอนุญาต เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทาน....กรรมเลยไปตกกับคนดูตามระเบียบ...........

  โปรดทราบจ้า สิรี อุดมฤทธิรุจ และ วรนัยน์ วาณิชกะ จัดงาน “The GQ Gentleman Search” เพื่อประกาศผลผู้ชนะรางวัลหนุ่มสมาร์ตสไตล์จีคิว โดยมี ติรวินท์ เย็นประทีป, กันตภณ ผาณิตรัตน์, ชวภัทร ตัณมานะศิริ และ อรปภัตร นาคสินธุ์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
  โปรดทราบจ้า สิรี อุดมฤทธิรุจ และ วรนัยน์ วาณิชกะ จัดงาน “The GQ Gentleman Search” เพื่อประกาศผลผู้ชนะรางวัลหนุ่มสมาร์ตสไตล์จีคิว โดยมี ติรวินท์ เย็นประทีป, กันตภณ ผาณิตรัตน์, ชวภัทร ตัณมานะศิริ และ อรปภัตร นาคสินธุ์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.

  สงครามในซีเรีย ทำท่าจะบานปลาย.....ล่าสุด แถลงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศให้ความช่วยเหลือ แก่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรีย.....ใช้งบ ประมาณเกือบ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ .....ประเทศมหาอำนาจก็ยังเป็นประเทศมหาอำนาจอยู่ดี.....เป็นอุทาหรณ์ อย่าไปปิดประเทศหนีเสียให้ยาก...........

  ได้ดูก่อน สุริยน ศรีอรทัยกุล และ ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ จัดงาน เดอะวิชดอม ไลฟ์สไตล์ : สเปเชี่ยล คอลเลกชั่นส์ บาย จูดิธ ลีเบอร์ เพื่อให้ลูกค้าธนาคารกสิกรไทยยลโฉมกระเป๋า จูดิธ ลีเบอร์ โดยมี วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ และ นุชนาถ ระวีแสงสูรย์ มาร่วมชมด้วย ที่ดิ เอ็มควอเทียร์ วันก่อน.
  ได้ดูก่อน สุริยน ศรีอรทัยกุล และ ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ จัดงาน เดอะวิชดอม ไลฟ์สไตล์ : สเปเชี่ยล คอลเลกชั่นส์ บาย จูดิธ ลีเบอร์ เพื่อให้ลูกค้าธนาคารกสิกรไทยยลโฉมกระเป๋า จูดิธ ลีเบอร์ โดยมี วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ และ นุชนาถ ระวีแสงสูรย์ มาร่วมชมด้วย ที่ดิ เอ็มควอเทียร์ วันก่อน.

  หนังสือ option Thailand ชุบชีวิต SILVIA สไตล์ทานิกุจิ....เดอะ แบล็ก เรคคอนนิง มหาคัมภีร์พิพากษา โดย จอห์น สตีเฟนส์ แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ.....คิดถึงเตี่ย โดย แปะเกี้ย.....all อ่าน เฉินหลง ชีวิตจริงวิ่งสู้ฟัด.....นิยายจีน บุรุษบูรพา ทำเนียบหลางหยา เล่ม 1 โดย ไห่เยี่ยน.....

  ข่าวสังคม ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดการประชุม ระดมความคิด ในการปรับรูปแบบโครงการ สควค.ระยะที่ 3 ที่ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันที่ 4 พ.ย. เวลา 13.00 น. .....คริส จาติกรัตน์ กรรมการบริหาร คอร์ติน่า วอทช์ ประเทศไทย ร่วมกับ โอเดอมาร์ ปิเกต์ เปิดตัวเครื่องบอกเวลาสุดหรูกับดีไซน์ทรงรี ซิกเนเจอร์ของแบรนด์ มิเลนนารี ที่เซนส์ เซ็นทรัลเวิลด์...........

  "อินทรีเหล็ก"

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  "บิ๊กตู่" เมิน แลนด์สไลด์ ”ชัชชาติ” ฉุนสื่อ ยัน ไม่เกี่ยวเรตติ้งรัฐบาล
  03:31

  "บิ๊กตู่" เมิน แลนด์สไลด์ ”ชัชชาติ” ฉุนสื่อ ยัน ไม่เกี่ยวเรตติ้งรัฐบาล

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:49 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์