ข่าว

วิดีโอ

พระสารีริกธาตุ มาถึงไทย ‘ศรีลังกา’ ให้ตั้งบูชาที่พุทธมณฑล 15 วัน

ประธานาธิบดีศรีลังกา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อเป็นกระดูกไหปลาร้าด้านซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากวัดมหิยานกะนะ อายุกว่า 2,500 ปี มาถึงไทย โดยประดิษฐานชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-16 พ.ย.นี้ ที่พุทธมณฑล ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะเป็นพุทธบูชา

พระบรมสารีริกธาตุชิ้นสำคัญจากประเทศศรีลังกา ได้รับการอัญเชิญถึงไทย โดยเมื่อเวลา 11.55 น. วันที่ 1 พ.ย. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ นายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และคณะสงฆ์วัดมหิยานกะนะ ราชามหาวิหาร เดินทางถึงประเทศไทย โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ยูแอล 882 พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกไหปลาร้าด้านซ้าย) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากวัดมหิยานกะนะ ราชามหาวิหาร ในเมืองอนุราชปุระ เพื่อมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวยังหอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล รอต้อนรับและมอบมาลัยข้อมือแด่นายไมตรีปาละ จากนั้นได้เชิญนายไมตรีปาละ เดินผ่านแถวทหารเกียรติยศ ไปยังห้องรับรองพิเศษ โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะผู้แทน มส.รอต้อนรับ

เมื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาถึงห้องรับรองพิเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลัยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นมีพิธีส่งมอบพระบรมสารีริกธาตุ คณะสงฆ์วัดมหิยานกะนะ ราชามหาวิหารอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไปยังรถกันกระสุน เพื่ออัญเชิญมายังพุทธมณฑลขณะที่นายไมตรีปาละเดินทางกลับที่พัก

จากนั้นเวลา 13.30 น. ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาถึงวิหารพุทธมณฑล โดยมีพระอุรุแลวัตตะ ประธานบริหารวัดมหิยานกะนะ เป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากรถยนต์กันกระสุน ก่อนที่จะอัญเชิญขึ้นยังรถม้าในขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานยังหอประชุมพุทธมณฑล เมื่อขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุมาถึงหอประชุมพุทธมณฑล ได้มีพิธีรับพระบรมสารีริกธาตุ โดยพระสงฆ์ไทย-ศรีลังกา รวม 500 รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับพระบรมสารีริกธาตุ

ทั้งนี้ นายกนก แสนประเสริฐ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาครั้งนี้ เชื่อกันว่าเป็นส่วนพระรากขวัญ หรือกระดูกไหปลาร้าและถือเป็นครั้งแรกที่พระบรมสารีริกธาตุจากวัดมหิยานกะนะ มีการอัญเชิญออกจากประเทศศรีลังกา ซึ่งตามบันทึกของวัด ระบุว่าวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงมีพระชนมชีพอยู่ มีอายุยาวนานมากกว่า 2,500 ปี เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว พระอรหันต์ นามว่า สาราพุมหาเถระ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นกระดูกไหปลาร้าด้านซ้ายมาประดิษฐานยังสถูปวัดมหิยานกะนะ การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวมาในครั้งนี้ จะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่หอประชุมพุทธมณฑล ตั้งแต่วันที่ 1-16 พ.ย.นี้ เพื่อเปิดให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสเข้าสักการะถวายเป็นพุทธบูชา โดยในวันที่ 2 พ.ย. เวลา 14.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายไมตรีปาละ ประธานาธิบดีศรีลังกา จะเดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ศรีลังกา 60 รูป พระสงฆ์ไทย 500 รูป โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ประธานาธิบดีศรีลังกา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อเป็นกระดูกไหปลาร้าด้านซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากวัดมหิยานกะนะ อายุกว่า 2,500 ปี มาถึงไทย โดยประดิษฐานชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-16 พ.ย.นี้ ที่พุทธมณฑล 2 พ.ย. 2558 07:14 2 พ.ย. 2558 09:50 ไทยรัฐ