ข่าว

วิดีโอ

ดึงสถิติอาชญากรรมประเมินคุณภาพหมู่บ้านศีล 5

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในระยะที่ 3 โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุมว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินการของคณะสงฆ์ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นหน่วยสนอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสื่อและนักร้องชื่อดัง อาทิ ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว และครูสลา คุณวุฒิ ช่วยแต่งเพลงประชาสัมพันธ์โครงการนี้ด้วย หลังจากที่ผ่านมามีจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 แล้ว 29 จังหวัด

พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า การดำเนินการระยะที่ 3 นี้ จะเน้นเชิงคุณภาพมุ่งให้ประชาชนต้องกล่าวอาราธนาศีล 5 ได้ และจะประเมินในแต่ละพื้นที่ว่าประชาชนประพฤติตัวตามหลักศีล 5 มากน้อยเพียงใด โดยจะใช้จำนวนสถิติการก่อคดีอาชญากรรมเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้น รวมทั้งการดื่มเหล้าและการพูดเท็จที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะเริ่มประเมินตั้งแต่เดือน ม.ค.2559 เป็นต้นไป

ด้านนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการหมู่บ้าน ศีล 5 ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่จะสร้างความปรองดอง และการประเมินระยะที่ 3 อยากให้เน้นเชิงคุณภาพ ให้ประชาชนนำหลักศีล 5 ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อสร้างความปรองดอง.

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในระยะที่ 3 ... 1 พ.ย. 2558 23:36 1 พ.ย. 2558 23:36 ไทยรัฐ