ข่าว

วิดีโอ

เครื่องสำอางรักษาผิว อาจเสี่ยงมะเร็งเต้านม

สารพาราเบนส์ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์รักษาผิวพรรณ อย่างเช่น แชมพู สบู่ ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย อาจจะมีส่วนในระดับต่ำ ให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านมขึ้นได้

สารนี้เป็นพวกยากันบูด และใช้กันในสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่อย่างกว้างขวาง มันออกฤทธิ์รบกวนฮอร์โมน แม้จะได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยที่จะใช้ผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร ยาและเครื่องสำอางทุกชนิด แต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่า หากใช้ไปนานๆ
ติดต่อกัน จะส่งผลเสียต่อร่างกายคนหรือไม่.

สารพาราเบนส์ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์รักษาผิวพรรณ อย่างเช่น แชมพู สบู่ ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย อาจจะมีส่วนในระดับต่ำ ให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านมขึ้นได้ 1 พ.ย. 2558 13:13 1 พ.ย. 2558 13:13 ไทยรัฐ